Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest belterület 24981. hrsz alatt felvett ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződést, valamint az esetlegesen a tulajdonszerzéshez kapcsolódó egyéb szerződéseket, a megszerzett ingatlanról készített értékbecsléseket, továbbá a tulajdonszerzéssel összefüggő igazgatósági vagy felügyelőbizottsági előterjesztéseket, döntéseket, valamint jegyzőkönyveket, emlékeztetőket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

3 Attachments

 • Attachment

  utf 8 B S2l2b25hdCBheiBNTkIgSUcgamVneXrFkWvDtm55dsOpYsWRbF8yMDE0MDcy utf 8 Q 2.pdf.pdf

  11 Download View as HTML

 • Attachment

  utf 8 B S1BNRyBiZWZla2ZldMOpc2kgw6lydMOpayBtZWdoYXTDoXJvesOhc2Ffa2l2 utf 8 B b25hdF8yMDE0IGrDum5pdXMucGRm.pdf

  11 Download View as HTML

 • Attachment

  utf 8 B QWTDoXN2w6l0ZWxpIHN6ZXJ6xZFkw6lzX2Fsw6HDrXJ0XzIwMTQwNzI4LnBk utf 8 Q f.pdf

  11 Download View as HTML

Tisztelt Megkereső!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdés alapján beérkezett, a Budapest belterület 24981 hrsz alatt felvett ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos adatigénylésre mellékelten megküldjük a felek által aláírt ingatlan adásvételi szerződést, az irodaház befektetési értékének megtérülési számításokon alapuló meghatározását tartalmazó, a KPMG Tanácsadó Kft. által készített értékelés összefoglalóját és végkövetkeztetését, valamint az MNB igazgatósága 2014. július 22-i ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. A KPMG Tanácsadó Kft. által készített befektetési értékének meghatározására készített ingatlanforgalmi értékelés kapcsán megjegyezzük, hogy az értékelés – módszertanát is figyelembe véve – egyebekben olyan üzleti titoknak minősülő adatokat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra hozatala a Magyar Nemzeti Bank, valamint az ingatlanban érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlők számára is aránytalan sérelmet okozna.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése