Egyszerűsített honosítás keretében magyar állampolgárságot kapott személyek száma

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hányan és hol adtak be egyszerűsített honosítási kérelmet, illetve ebből hányan és hol kapták meg a magyar állampolgárságot a 2010-2011-2012-es évben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 9.

Üdvözlettel: Ténytár

Bartha Kinga dr., Miniszterelnökség

2 Attachments

Ténytár részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár úr
megbízásából, csatolt mellékletben ezúton megküldöm a 2013. március 09.
napján, közérdekű adatszolgáltatás tárgyában a Miniszterelnökséghez
intézett, és a Miniszterelnökségen 2013. március 11. napján érkeztetett
megkeresésére adott  ME-JHSZ/J/66/2/2013. iktatási számú válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bartha Kinga

jogi tanácsadó

 

Jogi, Személyügyi és Szervezetbiztonsági Főosztály

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Markó u. 9. fszt. 7.

Tel.: (+36) (1) 7954027

E-mail: [1][email address]

[2]www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Bartha Kinga dr.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján kérjük, hogy – mint közérdekű adatról – szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy az egyszerűsített honosítás új, 2011. január 1-től hatályos szabályai alapján, a 2011. január 1-t követően honosított magyar állampolgárok közül a hatályos szabályozás hány olyan állampolgár van, aki 2012. április 1-én 17 éves, vagy annál idősebb?

Kérem, hogy a 2013. április 1-jén 17 évnél idősebb választópolgárok számát az állandó – akár magyarországi, akár külföldi – lakhelyük szerinti ország és település bontásában szíveskedjenek közölni.

Tájékoztatom, hogy az állampolgárok számával kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalást kértük, amely a NAIH-767-2/2013/V. számú állásfoglalásában a következőket emelte ki:

„...Az egyszerűsített honosítási kérelmekkel kapcsolatos ... adatok – az Infotv. 3. § 5. pontja alapján – közérdekű adatoknak minősülnek. Ezek a statisztikai információk azonban nem tartoznak a Miniszterelnökségnek az adatigénylést elutasító levelében említett, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá. … A Hatóság ezért azt javasolja, hogy közérdekű adatigénylésével forduljon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, vagy a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársághoz.”

A fentiekre tekintettel kérjük adatigénylésünk teljesítését.

Üdvözlettel:

Ténytár

Bartha Kinga dr., Miniszterelnökség

2 Attachments

Ténytár részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

Dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár úr
megbízásából, csatolt mellékletben ezúton megküldöm a 2013. május 9.
napján, közérdekű adatszolgáltatás tárgyában a Miniszterelnökséghez
intézett megkeresésükre adott  ME/JHSZ/J/162/2/2013. iktatási számú
válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bartha Kinga

jogi tanácsadó

 

Jogi, Személyügyi és Szervezetbiztonsági Főosztály

Miniszterelnökség

1055 Budapest, Markó u. 9. fszt. 7.

Tel.: (+36) (1) 7954027

E-mail: [1][email address]

[2]www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Ténytár

részére

Tárgy: adatigénylés az egyszerűsített honosítással szavazati jogot
szerzettek számáról

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
részére nyújtott be adatigénylést, amelyekben arról kér tájékoztatást,
hogy a 2011. január 1-jét követően honosított magyar állampolgárok közül a
hatályos szabályozás szerint hány olyan állampolgár van, aki 2012. április
1-jén 17 éves, vagy annál idősebb, illetve ezen választópolgárok lakóhely
szerint hogyan oszlanak meg.

Az adatigényléseket a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal továbbította a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium részére. Adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt
tájékoztatást adjuk.

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

 

 

 

Ténytár

részére

Tárgy: adatigénylés az egyszerűsített honosítással szavazati jogot
szerzettek számáról

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
részére nyújtott be adatigénylést, amelyekben arról kér tájékoztatást,
hogy a 2011. január 1-jét követően honosított magyar állampolgárok közül a
hatályos szabályozás szerint hány olyan állampolgár van, aki 2012. április
1-jén 17 éves, vagy annál idősebb, illetve ezen választópolgárok lakóhely
szerint hogyan oszlanak meg.

Az adatigényléseket a Miniszterelnökség és a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal továbbította a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium részére. Adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt
tájékoztatást adjuk.

Tisztelettel:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

 

idézett részek megjelenítése