EGYH-KCP-16-P-0127 Elméletek az emberiség eredetéről történelemóra

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Magyarországi Református Egyház EGYH-KCP-16-P-0127 projektjének keretében fejlesztett "Elméletek az emberiség eredetéről" történelemóra (http://teszt.reftantar.hu/temacsomag/?id...), mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával készült (https://youtu.be/Fx_7b3Va4Pw?t=5720) milyen mértékű támogatást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről.
Ellenőrízte-e a Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, hogy a mintaórán elhangzott állítások összhangban vannak-e a Nemzeti alaptantervvel és tudományos konszenzussal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 28.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Nea (BGAZRT),

Tisztelt Pályázó!

Megkeresésére hivatkozva tájékoztatom- alábbi kérdéseit kérem az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségre továbbítani szíveskedjen:

Egyházi Támogatások:
Tel: 1/795-5300
e-mail: [email address]

Üdvözlettel:

Szlávik Katalin
szakmai referens
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
NEA Civil Támogatások Osztály

idézett részek megjelenítése