Tisztelt Magyar Fejlesztési Bank Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a honlapjukon "Egyéb kifizetések" menüpont alatt közzétett lista alábbi szereplőiről, nevezetesen:

Kézdiszékért Egyesület, Pro Partium Egyesület, Mikó Imre Egyesület, Reconstructio Egyesület, EMNT Egyesület, Civil Kurázsi Egyesület, Asociatia 16 Patak Egyesület (2012. IV. negyedévi kifizetések címzettjei) valamint a „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítvány (2011. III. negyedévi kifizetések címzettjei) az alábbi információkat:

A kifizetés összegét, a kifizetés jogcímét, a pályázat, program (ha volt ilyen) témáját és megnevezését, valamint a pályázat elbírálását végző döntéshozó testület megnevezését és összetételét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 11.

Üdvözlettel:

Miskoltzy Zsuzsanna, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

1 Melléklet

  • Attachment

    iso 8859 2 Q V E1laszlev E9l Sipos Zolt E1n r E9sz E9re 5FEgy E9b kif iso 8859 2 Q izet E9sek 5F2013 2E03 2E27 2Epdf.pdf

    155K Download View as HTML

Tisztelt Sipos Zoltán!

Csatoltan küldjük válaszunkat

Miskoltzy Zsuzsanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti és/vagy banktitkot
tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem
Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely
csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő
közlése, felhasználása, nyivánosságra hozatala üzleti és banktitok
sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business and/or bank secret
for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not
the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to
unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business
and/or bank secret.

P Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt.
Please consider the environment before printing this email.

Tisztelt Miskoltzy Zsuzsanna!

A honlapjukon közzétett kifizetési listák nem tartalmazzák a támogatások pontos összegét. Annyi áll bennük, hogy "5 millió forint feletti kifizetések". Kérem tegyék közzé a kifizetések pontos összegét.

Továbbá kérem közzétenni a támogatások megítéléséről döntő testület nevét és összetételét.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Miskoltzy Zsuzsanna, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

Ön 2012. október 24. és 2013. március 5. napján közérdekű adatigénylésként kérte tőlünk a bankunk által támogatottak listáját, a támogatás összegét és célját. Leveleire válaszoltunk, és a megküldött táblázatok elérhetőek www.atlatszo.hu weboldalon. Mindkét teljesítést a honlap sikeresnek minősítette.

Miskoltzy Zsuzsanna

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miskoltzy Zsuzsanna!

Igaza van, a félreértés oka valószínűleg az, hogy nem fogalmaztam eléggé világosan.

A korábbi adatigénylésemre (http://kimittud.atlatszo.hu/request/adom...) adott válaszban felsorolt szervezeteknél valóban meg vannak adva a megítélt összegek.

Csakhogy az MFB honlapján (https://www.mfb.hu/aktualis/gazdalkodasi...) közzétett, egyéb kifizetésekről szóló dokumentum (2012 4. negyedév) egy sor olyan, engem érdeklő szervezet is szerepel, mely az eredeti válaszban nem szerepelt.

Azok a szervezetek, melyek a korábbi adatigénylésre adott válaszban nem, de az MFB honlapján közzétett dokumentumban szerepelnek, a támogatás összegének feltüntetése nélkül:

Kézdiszékért Egyesület
Pro Partium Egyesület
Mikó Imre Egyesület

Ennek a három szervezetnek megítélt támogatások pontos összegét szeretném megtudni.

Továbbá rákérdeznék a „Határok nélkül a magyar nyelvű sajtóért” Alapítványnak két alkalommal megítélt támogatás pontos összegére is (ez az MFB honlapján szerepel, összeg nélkül).

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Miskoltzy Zsuzsanna, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

A 2012 novemberében küldött levelünk és a táblázat tartalmazza a kért adatokat. Szintén elérhető a www.atlatszo.hu weboldalon.

Miskoltzy Zsuzsanna

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Miskoltzy Zsuzsanna!

Igaza volt, én nem vettem észre, hogy a táblázatban lapozni lehet. Köszönöm a segítségét.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán