E-útdíj és e-matrica részletes havi bevételi adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a korábban a Közlekedési Koordinációs Központ által publikált havi bontású, 2017 júliusig rendelkezésre álló adatokat az e-útdíj és e-matricák bevételéről. Mivel a Központ 2017 január 1-vel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium intézményébe olvadt be, remélem Önök rendelkeznek az adatokkal.
Az e-útdíj esetében a bevételi és futásteljesítmény adatok útkategória, járműkategória, környezetvédelmi besorolás és felségjel szerinti bontásban szerepeltek.
Az e-matrica esetében az értékesített mennyiség és díjbevétel díjkategóriánként (D1, D2, U, B2) és a matrica típusa (éves, havi, heti, megye) szerint szerepeltek.
Mindkét adattábla havi részletességgel tartalmazta az adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét, köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Attachment

 

Tisztelt Hosszú Edmond Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja mellékelten csatolt
levelünket.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 Attachments

 

Tisztelt Hosszú Edmond Úr!

 

 

Közérdekű adatkérésével kapcsolatban kérem, fogadja a csatolt
válaszlevelünket és annak mellékletét.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NFM Kommunikáció!

Köszönöm szépen a megküldött információkat az e-útdíjra vonatkozó kérdésemmel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Hosszú Edmond

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...