Dr. Vida Ildikó NAV elnök lemondása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Dr. Vida Ildikó NAV elnök a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi munkatársának címzett mai levelében azt közölte, hogy 2015. május 20-án benyújtotta az elnöki munkaköréről és ezzel együtt kormányzati szolgálati jogviszonyáról történő lemondását.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni aról, hogy
1. pontosan mikor nyújtotta be dr. Vida Ildikó a lemondásáról szóló nyilatkozatot,
2. kik voltak a címzettjei ennek a levélnek,
3. az NGM minisztere pontosan mikor szerzett tudomást az elnök asszony lemondásáról.

Elektronikus másolatban kérem megküldeni számomra dr. Vida Ildikó lemondó nyilatkozatának másolatát (az esetlegesen meg nem ismerhető személyes adatok kitakarásával).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Felhívom figyelmüket, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő "legrövidebb idő alatt tesz eleget".

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 20.

Üdvözlettel:

Peter Fisher

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NGM - Ügyfélszolgálat,

Bizonyára elkerülte figyelmüket, hogy a 2015. július 20-án megküldött adatkérésem válaszadásra törvényben meghatározott határideje lejárt.

According to the law the answer must be sent in the shortest time, but no later than 4th of Aug 2015.

Kérem válaszuk mielőbbi megküldését!

Regards,

Peter Fisher

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/30285/2015 – közérdekû adatigénylés

 

Peter Fisher

részére

 

[1][FOI #5233 email]

 

 

 

Tisztelt Peter Fisher Úr!

 

 

Közérdekû adat iránti igényével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy az
„Összefoglaló jelentés az amerikai érdekeltségû cégeknél elévülési idõn
belül lefolytatott adó- és vámhatósági eljárások 2014. november 6-án
elrendelt felülvizsgálatáról” címû dokumentumot az alábbi linken érheti
el:

 

[2]http://www.kormany.hu/download/6/f3/4000...

 

Jelezzük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium az Amerikai Egyesült
Államokkal szemben válaszlépéseket nem kíván tenni, tekintettel arra, hogy
az Amerikai Egyesült Államok a magyar állammal szemben nem tett
intézkedést.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[3][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NGM Ügyfélszolgálat,

2015. július 20-án az alábbi három kérdést küldtem meg az önök számára:

"Dr. Vida Ildikó NAV elnök a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi
munkatársának címzett mai levelében azt közölte, hogy 2015. május
20-án benyújtotta az elnöki munkaköréről és ezzel együtt
kormányzati szolgálati jogviszonyáról történő lemondását.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni aról, hogy
1. pontosan mikor nyújtotta be dr. Vida Ildikó a lemondásáról szóló
nyilatkozatot,
2. kik voltak a címzettjei ennek a levélnek,
3. az NGM minisztere pontosan mikor szerzett tudomást az elnök
asszony lemondásáról."

Mai válaszlevelükben - vélhetően tévedésből - egy másik adatkérésre válaszoltak, ezért még mindig várom válaszukat ezen kérdésekre.

Szíves segítségüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel,

Peter Fisher

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Attachment

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése