Dextramedia támogatása

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre minden olyan adatot, dokumentumot, amelyből kiderül, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, illetve jogelődjei a DEXTRAMEDIA Gyártó, Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2000. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen pénzügyi forrásokat biztosított és milyen jogcímen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. május 8.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

KOZERDEKUADATKERESES, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Bodoky Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz címzett, 2014. május 8-án kelt
közérdekű adatkérésében az iránt érdeklődött, hogy a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), illetve jogelődje
milyen pénzügyi forrásokat nyújtott 2000 óta a Dextramedia Kft.-nek. Ha
kérdése arra irányult, hogy a Médiatanács támogatási tevékenysége
keretében jutott-e támogatáshoz a szóban forgó vállalkozás, úgy a
következő pályázati eljárási eredményekről tájékoztatom:

- EMBERJUDIT2012 (2. forduló) - Vitézségért - Magyar katonai hőstettek a
II. világháborúban: megítélt támogatás: 9 M Ft;
- KOLLÁNYIÁGOSTON2012 (3. forduló) - Kárpátok bércei: elutasítva
forráshiány miatt;
- MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2013 (2. forduló) - Kárpátok bércei: megítélt
támogatás: 10 M Ft;

Bármilyen, az MTVA illetve jogelődje által egyéb jogcímen történt
kifizetéssel kapcsolatban - amennyiben sor került ilyesmire - az MTVA tud
felvilágosítással szolgálni.

Üdvözlettel:
 
Karácsony Kamilla
főosztályvezető
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Általános Jogi Főosztály
1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Tel: +36 1 457-7930, Mobil:
E-mail: [1][email address]
Web: [2]www.nmhh.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nmhh.hu/

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Karácsony Kamilla!

Ezúton szeretném megköszönni közérdekűadat-igénylésemre nyújtott szíves válaszát.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

2 Attachments

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<KOZERDEKUADATKERESES/[email address]>: host zd.nmhh.hu[84.206.44.219] said: 550
5.1.1 <KOZERDEKUADATKERESES/[email address]>: Recipient address rejected: User
unknown in relay recipient table (in reply to RCPT TO command)