Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Borsavölgyi Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Debreceni Egyetem MNB tanulmányverseny

We're waiting for Borsavölgyi Tamás to read a recent response and update the status.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az DE-MNB tanszék által 2019 Szeptemberében meghírdetett Debreceni Egyetem MNB tanulmányverseny nyerteseinek listáját illetve a nyertes pályaműveket,valamint a pályaművem elutasításának okait(bíráló lap másolata).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 30.

Üdvözlettel:

Borsavölgyi Tamás
Cím: 4033 Debrecen Luther utca 62
Telefonszám: 06703196407
Email: [email address]

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Borsavölgyi Tamás!

A Magyar Nemzeti Bankhoz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az MNB Tanszék által 2019 Szeptemberében meghirdetett Debreceni Egyetem - Magyar Nemzeti Bank tanulmányi verseny nyerteseinek listájának illetve a nyertes pályaművek kiadására a személyes adatok védelme érdekében - a hivatalos tájékoztatókon felül - nem látunk lehetőséget. A pályaművének elutasításával kapcsolatban pedig továbbra is a 2019. december 2-án Önnek megküldött levelünket tartjuk irányadónak.

Üdvözlettel,

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Borsavölgyi Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.