Debrecen város hivatalos Facebook-oldala

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
Ki a szerkesztője, kik a munkatársai, adminisztrátorai Debrecen város hivatalos Facebook-oldalának? (https://www.facebook.com/debrecenvarosa/)
Debrecen város hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői, munkatársai, adminisztrátorai az önkormányzat (polgármesteri hivatal) vagy valamelyik önkormányzati cég alkalmazottai, vagy külső cég, szervezet munkatársai?
Amennyiben külső cég vagy szervezet munkatársai, akkor szolgáltatásaikért mennyi pénzt fizetett az önkormányzat az elmúlt hat évben (2014-2019)?
Debrecen város önkormányzata működteti-e Papp László polgármester Facebook-oldalát? (https://www.facebook.com/drpappl/)
Amennyiben igen, van-e azonosság Debrecen város hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői, munkatársai, adminisztrátorai és Papp László polgármester Facebook-oldalának szerkesztői, munkatársai, adminisztrátorai között?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. január 7.

Üdvözlettel:

Budai Péter

Debreceni Városháza Sajtó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Budai Péter,

 

csatoltan küldöm Dr. Szekeres Antal címzetes főjegyző válaszát 2020.
január 7-i megkeresésére.

 

 

-- 
Üdvözlettel:

Iván Aurél
sajtófőnök
DMJV Polgármesteri Kabinet
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4024 Debrecen, Piac utca 20.
Telefon: 06-52-511-559
Mobil: +36 20/298-0014

[1]www.debrecen.hu

[2]https://www.facebook.com/debrecenvarosa/

 

 

References

Visible links
1. http://www.debrecen.hu/
2. https://www.facebook.com/debrecenvarosa/