Tisztelt Manevi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a romániai DACIA S.A. 100 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról szóló szerződést, annak mellékleteivel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 8.

Üdvözlettel:

Tisztelt Manevi Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Kérem, minél hamarabb pótolják a hiányt.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Závodszky Péter dr.,

Tisztelt Címzett!

 

Társaságunkhoz érkezett adatigénylésével kapcsolatos közérdekű
adatigénylése vonatkozásában, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info
tv.) alapján tájékoztatjuk, hogy az igényelt dokumentumokat nem áll
módunkban megküldeni, tekintettel arra, hogy azok üzleti titok
minősítésűek, továbbá az Info tv. 27. § (3) bekezdésének második része
alapján.

 

Üdvözlettel

MANEVI Zrt.

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a megnevezett
címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget
az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük,
haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet !
Confidentiality notice: the content of this message is confidential! It is
intended only for the use of the named recepient. MNV Zrt. does not accept
legal responsibility for the contents of this message. If you are not an
intended recepient, please notify us immediately and delete this document
MAILPR!