Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos adatszolgáltatási kérés

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. gazdálkodása alapján a 2018,2019,2020 és 2021 évekre, valamint 2022.06.30 (szétválás) napjára vonatkozóan:
- időszakonként hány forinttal járult hozzá az önkormányzat a működéshez?
- időszakonként mennyi volt a cég adózott jövedelme?
- melyik években és mennyi jutalmat kapott a vezérigazgató?

A jogelőd cég szétválása kapcsán bizonyosan nem jelentenek problémát az alábbi
Csepeli Piac
- időszakonként hány bérlő volt, mennyi volt a tőlük beszedett bérleti díj?
- időszakonként mennyi volt a Csepeli piacra ráfordított költség?
- mennyi volt az eredménye a piac működtetésének?

Strand
- időszakonként hány jegy értékesítése történt, mennyi volt a jegyeladásból származó bevétel?
- időszakonként mennyi volt a strandra ráfordított költség?
- mennyi volt az eredménye a strand működtetésének?

Ingatlangazdálkodás
Lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanokra kérném a megbontást.
- időszakonként mennyi volt a bérleti díj és mennyi volt a hátralék a bérleti díjakból és rezsiből külön-külön?
- időszakonként mennyi volt az ingatlanokra ráfordított költség?
- mennyi volt az eredménye az ingatlangazdálkodásnak?

Közös képviselet
- időszakonként hány társasház képviselete került ellátásra?
- időszakonként mennyi volt az ebből befolyó díjazás?
- hány fő látja el a közös képviseleti feladatokat?
- van-e külsős megbízott, ha igen ki, mikortól és mennyiért szerződött?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 27.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

>

idézett részek megjelenítése