Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Örömmel vettem, hogy a Csepeli Retro Majálissal kapcsolatos szerződéseivel kapcsolatos közérdekű adatigénylésemmel (https://kimittud.hu/request/csepeli_retr...) kapcsolatban válaszolt. Viszont a válasz nem megfelelő, mert, mint azt a közérdekű adatigénylésemben leírtam én a SZERZŐDÉSEKET szeretném megtekinteni.

Az Ön által küldött válasz szerint a szerződek az alábbi linkeken megtalálhatóak: https://dokumentumtar.csepel.hu/index.ph...
A megküldött dokumentumban nem szerepel, hogy az EDDA együttes szerződéseit máshol is keresnem kell.

Tehát amennyiben a szerződés kiadása nem ütközik a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény egyik pontjába sem akkor Ön azt köteles elküldeni részemre, függetlenül attól, hogy annak ADATAI felkerültek-e a https://kif.gov.hu oldalra, vagy se.

Egyúttal jelezni kívánom Ön felé, hogy a közérdekű adatigénylésemet 2024. május 2. napján küldtem el, amelyre 2024. június 17. napján - a törvényi határidőn túl - kaptam választ.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- Kérem, hogy az eredeti HATÁRIDŐ lejárta miatt haladéktalanul küldjék meg részemre a Retro majálison koncertet adó EDDA együttes fellépésével kapcsolatos szerződést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 19.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

3 Melléklet

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással az alábbi közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a
válaszlevelet és mellékleteit.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Vadai Attila <[1][FOI #25000 e-mail]>
Sent: Wednesday, June 19, 2024 11:53 AM
To: KözAdat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Csepeli Retro Majálissal kapcsolatos
szerződéseivel kapcsolatos közérdekű adatigénylés 2

 

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Örömmel vettem, hogy a Csepeli Retro Majálissal kapcsolatos szerződéseivel
kapcsolatos közérdekű adatigénylésemmel
([3]https://kimittud.hu/request/csepeli_retr...)
kapcsolatban válaszolt. Viszont  a válasz nem megfelelő, mert, mint azt a
közérdekű adatigénylésemben leírtam én a SZERZŐDÉSEKET szeretném
megtekinteni.

Az Ön által küldött válasz szerint a szerződek az alábbi linkeken
megtalálhatóak: [4]https://dokumentumtar.csepel.hu/index.ph...
A megküldött dokumentumban nem szerepel, hogy az EDDA együttes
szerződéseit máshol is keresnem kell.

Tehát amennyiben a szerződés kiadása nem ütközik a az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény egyik pontjába sem akkor Ön azt köteles elküldeni részemre,
függetlenül attól, hogy annak ADATAI felkerültek-e a [5]https://kif.gov.hu
oldalra, vagy se.

Egyúttal jelezni kívánom Ön felé, hogy a közérdekű adatigénylésemet 2024.
május 2. napján küldtem el, amelyre 2024. június 17. napján - a törvényi
határidőn túl - kaptam választ.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- Kérem, hogy az eredeti HATÁRIDŐ lejárta miatt haladéktalanul küldjék meg
részemre a Retro majálison koncertet adó EDDA együttes fellépésével
kapcsolatos szerződést!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem
az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. §
(3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az
adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok
adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott
törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának
meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről.
Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje
meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 19.

Üdvözlettel:

Vadai Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[6][FOI #25000 e-mail]

Hibás a(z) [7][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kérő e-mail] cím a(z) Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére benyújtott Közérdekűadat
igénylésekre vonatkozóan? Ha igen, lépjen velünk kapcsolatba az űrlap
segítségével:
[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[9]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése