Csabai Márk, a Fidesz választókerületi szóvivőjének Sajtóközleménye

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat, illetőleg az alábbi közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kérdéseimre választ adni:

1. A Fidesz-KDNP Pest megye 5. sz választókörzet szóvivőjének, Csabai Márknak a szóvivői megbízatására vonatkozó dokumentumo(ka)t. Amennyiben ilyen dokumentum nem létezik, kérem szíves válaszukat, hogy a Fidesz-KDNP Pest megye 5. sz választókörzet szóvivője-e Csabai Márk, aki Sajtóközleményt jelentetett meg a Gödi Körkép nevű gödi havilap (városi közélet magazin) szeptemberi számának 6. oldalán Csabai Márk, a Fidesz választó­ kerületi szervezetének szóvivője aláírással?
(letölthető: http://www.god.hu/media/korkep/index.php)

2. Kérem válaszukat arra, hogy amennyiben nem a Fidesz-KDNP Pest megye 5. sz választókörzet szóvivője Csabai Márk, a Fidesz melyik választó­ kerületi szervezetének szóvivője Csabai Márk, illetve ki a Fidesz-KDNP Pest megye 5. sz választókörzet szóvivője?

3. Kérem válaszukat arra, hogy a Gödi Körkép nevű gödi havilap szeptemberi számának 6. oldalán Csabai Márk, a Fidesz választó­ kerületi szervezetének szóvivője aláírással megjelent Sajtóközlemény a Fidesz-KDNP Pest megye 5. sz választókörzet országgyűlési képviselőjének, Tuzson Bencének a tudtával jelent-e meg? Ha nem Tuzson Bence országgyűlési képviselő tudtával jelent meg Csabai Márk Sajtóközleménye, kinek az utasítására jelent meg?

4. Kérem válaszukat arra, hogy a Gödi Körkép nevű gödi havilap szeptemberi számának 6. oldalán Csabai Márk, a Fidesz választó­ kerületi szervezetének szóvivője aláírással megjelent Sajtóközlemény a Fidesz-KDNP véleményét, álláspontját tükrözi-e, az a Fidesz-KDNP által kiadott Sajtóközleménynek tekinthető-e?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 15.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség!

Emlékeztetem az adatigénylésem tizenöt napon belüli, azaz október 30.-ig történő teljesítésének törvényi kötelezettségére.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 27.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az október 15-én benyújtott adatigénylésemre vonatkozó adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 30.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FIDESZ, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

1 Attachment

Tisztelt Cím!

Csatolva küldjük megkeresésükre a választ.

Fidesz

Tisztelt FIDESZ!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa