Civis Szociális Étkeztetési Központtal kötött Szerződés

Tóth István made this Közérdekűadat request to Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Tiszacsege Város önkormányzata, vagy polgármestere által a tárgyban is jelzett Cívis Szociális Étkezési Központtal kötött szerződés másolatát. Vagy ha a Hajdú-Bihari Szociális Központtal kötöttek Népkonyha szolgáltatásról szerződést akkor annak a másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 16.

Üdvözlettel:

Tóth István

Tiszacsege Jegyző, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Tóth István Úr!

 

A 2021. március 16. napján érkezett közérdekű adatigénylésére tekintettel
mellékelten csatolom Tiszacsege Város Önkormányzata és a Cívis Szociális
Étkeztetési Központ között, népkonyha szolgáltatás altípusra vonatkozó
feladat ellátására létrejött ellátási szerződést további szíves
felhasználás végett.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Lajter Zoltán

mb. jegyző, hatósági irodavezető

 

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal

Tiszacsege

Kossuth utca 5.

4066

 

Tel.: 52/588-400

E-mail: [Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]