Tisztelt Vidékfejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Vidékfejlesztési Minisztérium és háttérintézményei által a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-vel 2010 óta kötött valamennyi szerződés listáját, megjelölve a
szerződés hatályát, tárgyát, értékét, valamint azt, hogy milyen
eljárásban választották ki az adott feladatra a Civil Biztonsági
Szolgálat Zrt.-t.

Amennyiben az eljárásban az adott munka elnyeréséért többen is
elindultak, akkor szíveskedjenek megküldeni részemre azt is, hogy
mely cégek voltak a további indulók, és ezek a cégek milyen
értékben tettek ajánlatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 25.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Info (VM), Vidékfejlesztési Minisztérium

 

A Vidékfejlesztési Minisztériumnak küldött elektronikus levele
megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Tunyogi András Márton Dr., Vidékfejlesztési Minisztérium

Tisztelt Oroszi Babett!

 

A tárgyi közérdekű adatkérése kapcsán a Vidékfejlesztési Minisztérium
részéről tájékoztatom, hogy a Minisztérium és az irányítása, felügyelete
alá tartozó intézmények nem adtak megbízást a Civil Biztonsági Szolgálat
Zrt. részére a megkeresésében érintett időszakban.

 

A nevezett Zrt. munkatársai ugyanakkor a kérdéses időszakban egy ideig
őrizték a Minisztérium épületeit, e megbízás adatai azonban a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál lelhetők fel, tekintettel arra,
hogy irodáinkat a Főigazgatóság üzemelteti.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:   

 

dr. Tunyogi András Márton

Jogi Főosztály

Perképviseleti és Jogtanácsosi Osztály

tel.: (36-1)-795-3664

e-mail: [email address]

www.kormany.hu

 

idézett részek megjelenítése