Bűnügyi helyzetértékelő jelentések 2014-2018 évek Veresegyházra vonatkozó adatai.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Bűnügyi helyzetértékelő jelentések 2014-2018 évek Veresegyházra vonatkozó adatai.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 10.

Üdvözlettel:

Rekvényi László

Dr. Mohácsi Katalin, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Rekvényi László Úr!

Kérem, hogy az e-mail alján található megkeresésével kapcsolatban közérdekű adat igényét az Info.tv 28. § (3)
bekezdése alapján pontosítani szíveskedjen.

Kérem, hogy szíveskedjen részletesen megjelölni, hogy "bűnügyi helyzetértékelő jelentések" alatt konkrétan
milyen adatok kiadását kéri a Pest MRFK-tól.

Tisztelettel: dr. Bernáth Zsuzsanna r. alezredes hivatalvezető távollétében

dr. Mohácsi Katalin r. alezredes
kiemelt főelőadó
Pest MRFK Hivatal
30-527
443-5181
[email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Mohácsi Katalin!

Közérdekű adatigénylésemmel kapcsolatosan kérte, hogy pontosítsam a " Bűnügyi helyzetértékelő jelentések" témakörét, amelyre az adatigénylésem vonatkozott.

Veresegyház város vonatkozásában szeretném felmérni a város bűnügyi- közbiztonsági helyzetét. Ez lényegesen több lenne a szikár bűnügyi statisztikai adatoknál - ezekre nézve egyébként külön adatkérést nyújtottam be - . Szeretném megismerni a statisztikai adatok mögött meghúzódó rendőri erők, eszközök erőforrások Veresegyházra eső / jutó részét is. Tehát egyszerűbben fogalmazva, hogyan értéke el az eddigi eredményeket. Milyen forráshiányok emberi / technikai akadályai vannak a helyzet további javításának? Ennek a felmérésnek nem titkolt célja, hogy a város, a lakosság érdekeinek, igényeinek képviselete során saját lehetőségeivel, erőforrásaival tervezni tudja a rendőrséggel való hatékonyabb együttműködést.

Kérem, hogy ezen adatokon kívül, hogy a teljes megyei képet is láthassuk, küldjék meg a Pest megyei Közgyűlés elé beterjesztett éves beszámolókat is 2014-2018 évekre vonatkozóan.

Szíve közreműködését előre is megköszönöm.

Tisztelettel,

Rekvényi László

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Rekvényi László!

 

Méretkorlátok miatt több részletben küldöm a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság válaszát.

 

Tisztelettel: dr. Bernáth Zsuzsanna r. alezredes

hivatalvezető

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

2 Attachments

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Bernáth Zsuzsanna, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Rekvényi László Úr!

 

Tekintettel arra, hogy méretkorlátra hivatkozó hibaüzenetek miatt a Pest
Megyei Közgyűlés részére megküldött beszámolók közül a 2015. évre, 2016.
évre, 2017. évre és a 2018. évre vonatkozó dokumentumokat nem tudta
fogadni az Önök szervere, ezért tájékoztatom, hogy ezen beszámolók
letölthetőek az alábbi nyilvánosan elérhető honlapokról:

 

http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/ren...

 

http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/ren...

 

http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/ren...

 

[1]http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/ren...

 

Tisztelettel: dr. Bernáth Zsuzsanna r. alezredes

hivatalvezető

References

Visible links
1. http://www.pestmegye.hu/onkormanyzat/ren...