Budakalászi vizsgálatok

Deák Balázs nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Pest Megyei Kormányhivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tudomásom szerint több vizsgálat is folyt a budakalászi önkormányzattal szemben 2020 óta.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020.01.01.-óta lefolytatott vizsgálatoknak az anyagát, az ellenőrzések megállapításait:
Önkormányzat törvényes működésére,
Tisztségviselőkre vonatkozó megállapítások
Jegyzőre vonatkozó megállapítások

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 20.

Üdvözlettel:

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az adatigénylés határideje letelt. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az igényelt adatokat. Szíves együttműködésüket előre is köszönöm.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Deák Balázs

PMKH Törvényességi Felügyeleti Főosztály (Vörös Valéria), Pest Megyei Kormányhivatal

13 Melléklet

Deák Balázs részére
adatigénylő
Tisztelt Adatigénylő!
Adminisztrációs hiba okán ismételten mellékelten megküldöm Dr. Danka
Ferenc főosztályvezető úr PE/030/01395-2/2022 iktatószámú, tárgyban kelt
levelét; valamint
annak csatolmányaként 11 mellékletet - szíves további felhasználás
céljából.
Az adminisztratív hibából fakadó késedelemért szíves megértését kérjük. 
>>> PMKH Törvényességi Felügyeleti Főosztály (Vörös Valéria) 2022. 07. 22.
12:08 >>>
Deák Balázs részére
adatigénylő
Tisztelt Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm Dr. Danka Ferenc főosztályvezető úr
PE/030/01395-2/2022 iktatószámú, tárgyban kelt levelét; valamint
annak csatolmányaként  11 mellékletet - szíves további felhasználás
céljából.

Tisztelt PMKH Törvényességi Felügyeleti Főosztály (Vörös Valéria)!
Tisztelt dr. Danka Ferenc Főosztályvezető Úr!

Lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, de a figyelmemet egy újságcikk keltette fel, mely szerint "Vizsgálódik a kormányhivatal a búzavirágozó jegyző körül"
Az idézett cikk:
https://telex.hu/belfold/2021/01/13/buda...

A cikk szerint 2020. augusztus 13.-án meghalt bangladesi férfi elhalálozása ügyében Deák Ferenc jegyző feltehetően jogosulatlan adatkezelést végrehajtva, belenyúlt más kódjával a rendszerbe és emiatt az anyakönyvvezető Ecseriné Grznár Edit bejelentést tett a Kormányhivatalnál, amiből vizsgálat indult.

Ennek a vizsgálatnak az anyagát, illetve a megállapítását küldje meg részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Deák Balázs

Diószegi Andrea Mária, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Deák Balázs részére
adatigénylő
e- mail: [1][FOI #20664 email]
Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan továbbítom a tárgyban jelzett levelet.
Üdvözlettel:

References

Visible links
1. mailto:[FOI #20664 email]

Tisztelt Diószegi Andrea Mária!

A kérésemet teljesen félreértelmezték. Semmilyen anyakönyvi anyagra nem vagyok kíváncsi, mindössze arra a törvényességi vizsgálatra, mely azért indult, mivel Deák Ferenc jegyző az információk szerint jogosulatlanul használta a nyilvántartó rendszert. Az, hogy a vizsgálat megállapította-e Deák Ferenc jogellenes tevékenységét és felelősségét, nem lehet anyakönyvi adat, engem pedig mindössze ez érdekel.
Tehát kérem sürgősségi jelleggel küldjék el részemre a kért anyagot, ellenkező esetben a NAIH-hoz, illetve a Bírósághoz kell fordulnom a közérdekű adat kiadása érdekében.

Üdvözlettel:

Deák Balázs

Diószegi Andrea Mária, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Deák Balázs részére
adatigénylő
e-mail: [1][FOI #20664 email]
Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan továbbítom a tárgyban jelzett levelet.
Üdvözlettel:

References

Visible links
1. mailto:[FOI #20664 email]