Break Európa-bajnokság hazai kvalifikációs versenyének végeredménye és egyéb dokumentumok, információk

Lengyel Gergő made this Közérdekűadat request to Magyar Táncsport Szakszövetség

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Táncsport Szakszövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Táncsport Szakszövetség (továbbiakban: MTáSz) 2021. május 27-én kelt 175/2021(V.27) elnökségi határozatában meghatározott "Break Európa-bajnokság hazai kvalifikációs versenyének":

1. hivatalos végeredményét illetve magát a versenyjelentést
2. a nevezett Break Európa-bajnokságra végül ezen versenyen kvalifikált versenyzők és egyesületeik nevét, a kategória megnevezését, melyben a kvalifikációt szerezték
3. a versenyre benevezett, érvényes MTáSz versenyengedéllyel rendelkező versenyzők számát
4. azon MTáSz tagsággal rendelkező egyesületek nevét, akiknek a versenyzői indultak ezen a versenyen
5. a versenyhelyszín pontos megnevezését, és az MTáSz TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 5.4 pontja alapján elvégzett hitelesítést igazoló dokumentumot (amely igazolja, hogy a versenyhelyszín hitelesítését a Biztonsági Bizottság elvégezte és azt alkalmasnak találta) https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2021...

6. a hivatalos versenykiírást
7. az előzetes programtervet
8. az MTáSz elnökség 177/2021(V.27) határozatában is elfogadott, így a versenyre hivatalosan kijelölt pontozóbírók és döntnökök nevét
9. továbbá a versenyszabályzat azon hivatalos példányát, mely alapján a versenyt megszervezték és megrendezték.

A határozat alapján a verseny helyszíne és időpontja a következő volt: Szolnok, 2021. május 29.

A határozat alapján az MTáSz elnökség a Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesületet, "mint tagszervezetét" bízta meg a verseny megrendezésével.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy ugyanezen a napon a 176/2021(V.27) határozatban a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége a Break szakterületért felelős igazgató előterjesztésére a korábbi 24/2021-IV számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy elfogadja a Break Szakterület Versenyszabályzatát, melynek hatályba lépése 2021. június 12.. Értelemszerűen tehát ezen határozatban foglalt versenyszabályzat, vagy ennek még nem hatályba lépett példánya nem kérésem tárgya, mivel ez még mai napon, azaz a közérdekű adatigénylésem beadásának napján sincs érvényben, nem hogy 2021. május 29-én illetve az azt megelőző előkészületek, így a versenykiírás elkészítése során. Kérem tehát, hogy feleslegesen ne fáradjanak, ne ezt a versenyszabályzatot küldjék el, nem erre vagyok kíváncsi, hanem arra, amely 2021. május 29-én érvényben volt, illetve a verseny előkészülete, így például a versenykiírás elkészítése során előírásként szolgált!

Kérem, hogy válaszuk mihamarabbi megküldése során vegyék figyelembe Dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének legfrissebb, "Tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítésére irányadó rendelkezések járványügyi veszélyhelyzet miatti változásáról (2021.05.23-tól)" című tájékoztatóját, mely szerint többek közt:

"Az Alkotmánybíróság az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alkotmányosságát vizsgáló 2021. április 13-i ülésén elfogadott, 15/2021. (V. 13.) AB határozatában megállapította: a koronavírussal szembeni védekezésben való közreműködés, mint alkotmányos cél arányban van azzal a hátránnyal, hogy az adatigénylő csak 45, illetve 90 napon belül jut az igényelt információhoz. Ugyanakkor alkotmányos követelményként az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

továbbá:

"ha valószínűsíthető, hogy az igény 15 napon belül történő teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné, akkor az adatigénylés teljesítési határideje 45 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

Lásd:

https://www.naih.hu/dontesek-informacios...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 9.

Üdvözlettel:

Lengyel Gergő

Magyar Táncsport Szövetség, Magyar Táncsport Szakszövetség

10 Attachments

Tisztelt Lengyel Gergő!

Közérdekű adatigénylésére küldjük az alábbi válaszokat

1. hivatalos végeredmény illetve versenyjelentés: csatolva

2. a nevezett Break Európa-bajnokságra végül ezen versenyen kvalifikált versenyzők és egyesületeik nevét, a kategória megnevezését, melyben a kvalifikációt szerezték: https://mtasz.hu/wp-content/uploads/2021... linken elérhető a kvalifikációról szóló határozat. Kategóriák: 2 fő B-boys (1vs1), 2 fő B-girls (1vs1), 5 fő Crews (5vs5)

3. a versenyre benevezett, érvényes MTáSz versenyengedéllyel rendelkező versenyzők számát: 1. ponthoz csatolt dokumentum tartalmazza

4. azon MTáSz tagsággal rendelkező egyesületek nevét, akiknek a versenyzői indultak ezen a versenyen:
• Ad Flexum Hip-Hop Tánc és Sport Egyesület
• Budapest Breaking Sportegyesület
• EXIT 1 Extrém Sport és Ifjúsági Egyesület
• Harmony Style Dance Club Sportegyesület
• Konkrét Tánc és Sport Egyesület
• Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület
• T.S.T. Tánciskola Növendékeiért Alapítvány

5. a versenyhelyszín pontos megnevezését, és az MTáSz TÁNCSPORT RENDEZVÉNYEK BIZTONSÁGÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 5.4 pontja alapján elvégzett hitelesítést igazoló dokumentumot (amely igazolja, hogy a versenyhelyszín hitelesítését a Biztonsági Bizottság elvégezte és azt alkalmasnak találta): csatolva, a pontos helyszínt az 1. ponthoz csatolt dokumentum tartalmazza

6. a hivatalos versenykiírás: csatolva

7. az előzetes programterv: csatolva

8. az MTáSz elnökség 177/2021(V.27) határozatában is elfogadott, így a versenyre hivatalosan kijelölt pontozóbírók és döntnökök neve: 1. ponthoz csatolt dokumentum tartalmazza

9. továbbá a versenyszabályzat azon hivatalos példányát, mely alapján a versenyt megszervezték és megrendezték: csatolva

További információk: https://www.breakingforgold.com/

Üdvözlettel,
Magyar TáncSport Szakszövetség

idézett részek megjelenítése