Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2019.november 1 -től a Bp. II.kerületi Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve a II.kerületi Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat egyéb intézményei által megvásárolt, bérbe vett vagy lízingbe vett gépjárművek adásvételi, lízing vagy bérleti szerződéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 22.

Üdvözlettel:
Varga Zsombor

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Ismételten kérem, hogy a 2024. 03.22-én megküldött adatigénylésemnek megfelelően elektronikus másolatban küldjék meg részemre
a 2019.november 1 -től a Bp. II.kerületi Önkormányzat, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve a II.kerületi Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat egyéb intézményei által megvásárolt, bérbe vett vagy lízingbe vett gépjárművek adásvételi, lízing vagy bérleti szerződéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Köszönettel.
Kelt: 2024. április 9.

Üdvözlettel:

Varga Zsombor

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz 2024. március
26-án érkeztetett közérdekű adatkérésére a mellékletként excel táblázatba
foglalt tájékoztatást adom az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.
Gazdálkodási adatok 4. pontban foglalt adattartalommal, azzal a
kiegészítéssel, hogy alul külön fülön jelenik meg a Hivatal és az
Önkormányzat.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy az Önkormányzat Gazdasági Társaságai és
Intézményei önálló adatgazdának minősülnek, ezért őket felkeresni
szíveskedjen, melyek elérhetőségeit a lentebbi linkek csatolásával küldöm.

 

[1]https://masodikkerulet.hu/node/41931

[2]https://masodikkerulet.hu/menu-intezmenyek

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail: [4][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://masodikkerulet.hu/node/41931
2. https://masodikkerulet.hu/menu-intezmenyek
4. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz 2024. március
26-án érkeztetett közérdekű adatkérésére a mellékletként excel táblázatba
foglalt tájékoztatást adom az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.
Gazdálkodási adatok 4. pontban foglalt adattartalommal, azzal a
kiegészítéssel, hogy alul külön fülön jelenik meg a Hivatal és az
Önkormányzat.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy az Önkormányzat Gazdasági Társaságai és
Intézményei önálló adatgazdának minősülnek, ezért őket felkeresni
szíveskedjen, melyek elérhetőségeit a lentebbi linkek csatolásával küldöm.

 

[1]https://masodikkerulet.hu/node/41931

[2]https://masodikkerulet.hu/menu-intezmenyek

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[3]Adobe SystemsE-mail: [4][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://masodikkerulet.hu/node/41931
2. https://masodikkerulet.hu/menu-intezmenyek
4. mailto:[email address]