Tisztelt Magyar Turizmus Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a "Boldogság buborékai" elnevezésű kampányhoz kapcsolódó valamennyi kiadás tételes listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéses partnerek nevét, és a szerződéskötések dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

MT Vezérigazgatóság, Magyar Turizmus Zrt.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Közérdekű adatigénylésére hivatkozásul az alábbi tájékoztatást adjuk:

- szerződéses partner neve: Bell and Partners Kft.

- szerződés tárgya: ”Kommunikációs Kampány – bor-, habzóbor és
pezsgőfogyasztást népszerűsítő kommunikációs kampány” 

- szerződés kelte: 2014. augusztus 11.

- szerződés összege: 39.370.031 Ft + ÁFA

 

Üdvözlettel,

Magyar Turizmus Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Magyar Turizmus Zrt.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

A kapott információk felhasználása:
http://blog.atlatszo.hu/2014/08/50-milli...