Bizottsági ülések nyílt napirendjeiről készült hangfelvételek, 2023. január

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

**az önkormányzat valamennyi bizottsága 2023. januárban tartott ülésein szereplő nyílt napirendek tárgyalásáról készült hangfelvételeket.**

Emlékeztetem önöket a korábbi levelezésünkre, amelyben tájékoztattam, hogy tudomásom szerint, amennyiben a bizottsági ülésekről készül hangfelvétel, függetlenül attól, hogy az nem kötelező önkormányzati feladat, jogszabály alapján a hangfelvétel nem selejtezhető.

Bár nem kötelességem, tájékoztatom, hogy az adatigénylésre a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalma és hitelesítése kapcsán tapasztalt problémák, illetve az erre vonatkozó bejelentések kapcsán hiányzó együttműködésük miatt van szükségem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 7.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

A bizottsági hanganyagok levétele diktafonnal történik, melynek során az
ülés elején az elindításra, az ülés végén pedig kikapcsolásra kerül, ezért
a teljes Bizottsági ülések hanganyaga egy hangfájlként van tárolva, mely
ennek következtében Bizottságtól függően tartalmazhat zárt ülésről
készített hanganyagokat is, mely utóbbiak nem nyilvánosak.

 

Fentiekre tekintettel a Bizottsági nyílt hanganyagba betekintést nyerhet,
de tekintettel arra, hogy minden Bizottság más osztályhoz tartozik, ahol
Bizottságonként külön adminisztrátorok kezelik az anyagokat, ezért
előzetes időpont egyeztetéssel tudunk lehetőséget Biztosítani a nyílt
hanganyagok meghallgatására.

 

Ilyen irányú szándéka esetén kérem legyen szíves megjelölni, mely
Bizottság hanganyagába és mikor szeretne belehallgatni, hogy az időpontot
tudjam egyeztetni az Osztályvezetővel / Bizottsági adminisztrátorral.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

A bizottsági hanganyagok levétele diktafonnal történik, melynek során az
ülés elején az elindításra, az ülés végén pedig kikapcsolásra kerül, ezért
a teljes Bizottsági ülések hanganyaga egy hangfájlként van tárolva, mely
ennek következtében Bizottságtól függően tartalmazhat zárt ülésről
készített hanganyagokat is, mely utóbbiak nem nyilvánosak.

 

Fentiekre tekintettel a Bizottsági nyílt hanganyagba betekintést nyerhet,
de tekintettel arra, hogy minden Bizottság más osztályhoz tartozik, ahol
Bizottságonként külön adminisztrátorok kezelik az anyagokat, ezért
előzetes időpont egyeztetéssel tudunk lehetőséget Biztosítani a nyílt
hanganyagok meghallgatására.

 

Ilyen irányú szándéka esetén kérem legyen szíves megjelölni, mely
Bizottság hanganyagába és mikor szeretne belehallgatni, hogy az időpontot
tudjam egyeztetni az Osztályvezetővel / Bizottsági adminisztrátorral.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

A bizottsági hanganyagok levétele diktafonnal történik, melynek során az
ülés elején az elindításra, az ülés végén pedig kikapcsolásra kerül, ezért
a teljes Bizottsági ülések hanganyaga egy hangfájlként van tárolva, mely
ennek következtében Bizottságtól függően tartalmazhat zárt ülésről
készített hanganyagokat is, mely utóbbiak nem nyilvánosak.

 

Fentiekre tekintettel a Bizottsági nyílt hanganyagba betekintést nyerhet,
de tekintettel arra, hogy minden Bizottság más osztályhoz tartozik, ahol
Bizottságonként külön adminisztrátorok kezelik az anyagokat, ezért
előzetes időpont egyeztetéssel tudunk lehetőséget Biztosítani a nyílt
hanganyagok meghallgatására.

 

Ilyen irányú szándéka esetén kérem legyen szíves megjelölni, mely
Bizottság hanganyagába és mikor szeretne belehallgatni, hogy az időpontot
tudjam egyeztetni az Osztályvezetővel / Bizottsági adminisztrátorral.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

A válaszukra az alábbi adatigénylésnél reagáltam: http://kimittud.hu/request/bizottsagi_ul...

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

Adatkérésére az alábbiak szerint válaszolunk:

2023. április 20-án küldött e-mailünkben felajánlottuk a Bizottsági hanganyagokba történő belehallgatás lehetőségét, mely lehetőséggel ez idáig mind a mai napig nem élt.

Az abban az e-mailben foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Nem kívánunk élni a hanganyagok megvágásának és így a nálunk lévő adatok szerkesztésének lehetőségével, tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is a meglévő adatok kiadására és nem pedig azok szerkesztgetésére, meglévő adatokból újjak előállítására kötelez.

Egyúttal én is szeretnék hivatkozni Önnek egy 22/2022.(V.11.) AB határozatra, melyben az Alkotmánybíróság kifejtette álláspontját az Alaptörvény hatályba lépése előtt meghozott döntéseinek alkalmazhatóságáról.

Tisztel Bódis Úr,

Ön olyan szinten terheli le a Hivatalt a közérdekű adatigényléseivel, ami miatt a többi ügy elintézése hátrányt szenved, és a kollégáim túlórára, éjszakai munkavégzésre kényszerülnek magamat is beleértve.
Emiatt a jövőre nézve élni fogunk a fent hivatkozott tv. 29. § (3) bekezdésének lehetőségével, melynek ez idáig csupán a jóindulatunk miatt nem tettünk eleget.
29. § (3) ......................... Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. ..............................

Még egyszer szeretnénk felajánlani a jövőre nézve a Bizottsági hanganyagokba történő belehallgatás lehetőségét a 2023. április 20-i e-mailben előadott okok miatt. Kérem írja meg, hogy a jövő héten, vagy máskor melyik időpontok lennének Önnek megfelelőek, melyet egyeztetek a Bizottsági adminisztrátorral.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a hivatkozott törvény 29. § (1a) pontja alapján:
Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Mindenkinek minden adatkérésére megadjuk a választ és kiadjuk azokat a közérdekű adatokat amire minket jogszabály kötelez, hiszen az Önkormányzat is elkötelezett az átláthatóság mellett, ezért kérem, hogy Ön is legyen partner ebben.

Fenti adatkérésre adott válasz nem minősül az adatok kiadása megtagadásának.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése