Biomassza fűtőmű finanszírozási forrásai

Huszka Imre made this Közérdekűadat request to Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A európai uniós közbeszerzési értesítőben 2021/S 103-270016 számon megjelent információk szerint eredményes volt a közbeszerzési eljárás a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által tervezett biomassza-fűtőmű beruházásának ügyében. A nyertes pályázó a Szabadics Zrt, a tényleges beszerzési érték 4 138 000 000.00 HUF.
A cég honlapján és a KEHOP-5.3.2-17-2017-00009 számú pályázati információk alatt megtalálható adatok szerint a beruházáshoz 60%-nyi, 733 427 764 Ft támogatást nyertek.
Kérdésem: milyen forrásokból finanszírozzák a fennmaradó 3 404 572 236 forintnyi összeget? Amennyiben hitelből, vagy állami támogatásból, kérem, szíveskedjék megadni az erre vonatkozó engedélyező kormánydöntés számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 2.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

dr. Bérczi Antal, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm dr. Csillag Gábor Kaposvár MJV jegyzőjének levelét.

Tisztelettel,

--

dr. Bérczi Antal
Testületi referens

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Titkársági Igazgatóság
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
tel: 82/501-536
[1]e-mail:[email address]

[2]www.kaposvar.hu

[3]kaposvar

References

Visible links
1. mailto:e-mail:[email address]
2. http://www.kaposvar.hu/