Biomassza fűtőmű finanszírozási forrásai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A európai uniós közbeszerzési értesítőben 2021/S 103-270016 számon megjelent információk szerint eredményes volt a közbeszerzési eljárás a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által tervezett biomassza-fűtőmű beruházásának ügyében. A nyertes pályázó a Szabadics Zrt, a tényleges beszerzési érték 4 138 000 000.00 HUF.
A cég honlapján és a KEHOP-5.3.2-17-2017-00009 számú pályázati információk alatt megtalálható adatok szerint a beruházáshoz 60%-nyi, 733 427 764 Ft támogatást nyertek.
Kérdésem: milyen forrásokból finanszírozzák a fennmaradó 3 404 572 236 forintnyi összeget? Amennyiben hitelből, vagy állami támogatásból, kérem, szíveskedjék megadni az erre vonatkozó engedélyező kormánydöntés számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. június 2.

Üdvözlettel:

Huszka Imre

dr. Bérczi Antal, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm dr. Csillag Gábor Kaposvár MJV jegyzőjének levelét.

Tisztelettel,

--

dr. Bérczi Antal
Testületi referens

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Titkársági Igazgatóság
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
tel: 82/501-536
[1]e-mail:[email address]

[2]www.kaposvar.hu

[3]kaposvar

References

Visible links
1. mailto:e-mail:[email address]
2. http://www.kaposvar.hu/