Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az adatigénylés időpontjában (2019.06.08.) van-e tűzátjelzés fogadása szolgáltatásra (42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklet 16. pont) vonatkozó, érvényben lévő szerződésük a Bige Holding Kft.-vel (Szolnok, Tószegi út 51.).

Ha nincs, akkor kérem szíveskedjenek megküldeni részemre, hogy mikortól meddig volt ilyen szerződésük a Bige Holding Kft.-vel, és a megszüntetés kinek a kezdeményezésére történt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Rozmis Kata, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

 
Dr. Rozmis Kata tű. szds.
jogtanácsos, mb. hivatalvezető
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5000 Szolnok, József Attila út 14.
E-mail: [1][email address]
Telefon: 56/510-161
BM.: 31-013

References

Visible links
1. mailto:[email address]