Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szeles András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bevándorlással és terrorizmussal kapcsolatos nemzeti konzultáció kampányának egyes adatai

We're waiting for Szeles András to read a recent response and update the status.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a bevándorlásról és terrorizmusról szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos
reklámkampány vonatkozásában az alábbi közérdekű adatokat, illetve
dokumentumok másolatát:

1. Melyik nyomdában készülnek a kampány óriásplakátjai?
2. Volt-e közbeszerzési eljárás a nyomda kiválasztásakor?
3. Mennyi az egyes médiafelületeken való megjelenés költsége a köztéri plakátok esetében?
4. Mikor fognak kikerülni a kampány óriásplakátjai és milyen cég plakáthelyeire?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 4.

Üdvözlettel:

Kovács Krisztián

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

Tisztelt Cím!

 

Mellékelve küldöm a Miniszterelnökség válaszát az Ön által benyújtott
közérdekű adatigénylésre.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás:  
Leírás: Leírás: Leírás: logo
 

Tisztelettel:

dr. Bánhegyi Enikő

főosztályvezető

 

Miniszterelnökség 

Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szeles András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.