Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2020.10.18-2023.12.31 között mely közalkalmazott és/vagy köztisztviselők vettek igénybe útiköltség térítést? Kérem, igénybe vevőként jelölje meg hogy az igénybevétel tömegközlekedési bérletre/menetjegyre vagy benzin hozzájárulásra vonatkozott. Kérem továbbá jelölje meg annak pontos összegét is, igénybevevőként, havi szintre lebontva.

Példa:

Gipsz Jakab közalkalmazott 2020. December 1-31, tömegközlekedési bérlet, xxxx forint

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 19.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 2020.10.18-2023.12.31 között mely közalkalmazott és/vagy köztisztviselők vettek igénybe útiköltség térítést? Kérem, igénybe vevőként jelölje meg hogy az igénybevétel tömegközlekedési bérletre/menetjegyre vagy benzin hozzájárulásra vonatkozott. Kérem továbbá jelölje meg annak pontos összegét is, igénybevevőként, havi szintre lebontva.

Példa:

Gipsz Jakab közalkalmazott 2020. December 1-31, tömegközlekedési bérlet, xxxx forint

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 4.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. december 19. napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan tájékoztatom, - figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére, -hogy azt a beérkezésétől számított 30 napon belül áll módunkban teljesíteni azzal, hogy az igazgatási szünet időtartama nem számít bele ezen határidőbe.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

idézett részek megjelenítése

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. december 19. napján érkezett közérdekű adatigénylésére vonatkozóan tájékoztatom, hogy a kért adatokat a mellékelten csatolt dokumentumok szerint adjuk ki.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Tel.: 06 20 314 2259
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérjük, adja át ezt annak a személynek, aki az információszabadság felülvizsgálatát végzi.

Azért írok, hogy belső felülvizsgálatot kérjek Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „Bérlet/gépjármű költségtérítés” adatkérelmem kezeléséről.

Kérem megjelölni a besorolási fokozathoz (ügyintéző, Kirendeltség vezető, vezető tanácsos, Főtanácsos, Tanácsos, Főmunkatárs, munkatárs) tartozó neveket és a térítès formáját, miszerint benzin hozzájárulást vagy bérlettámogatást jelentenek a megadott összegek. Minden táblázat tekintetében.

A kérelmem teljes előzménye és az összes levelezés elérhető az interneten ezen a címen: http://kimittud.hu/request/berletgepjarm...

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsege Jegyző, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása alapján kérem, hogy az igényelt közérdekből nyilvános adatok megküldéséhez biztosítson egy másik elektronikus levélcímet, amely nem jár közzététellel.

Amennyiben ilyen e-mail címet nem ad meg, úgy elektronikusan nem adhatóak ki a kért adatok.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Tel.: 06 20 314 2259
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Jegyző!

Az e-mail cím: [email address].

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre