Tisztelt Budapest XVIII. kerület Vagyonkezelő Részvénytársaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások, darabszámát, címlistáját, komfortfokozatát és
négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 19.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Bálint Melinda, Budapest XVIII. kerület Vagyonkezelő Részvénytársaság

2 Melléklet

[email protected], Budapest XVIII. kerület Vagyonkezelő Részvénytársaság

2 Melléklet

 

 

Kedves Gergely!

 

Mellékletben küldjük az adatszolgáltatást!

 

 

Üdvözlettel:

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Bálint Melinda |
|------------------------------------------------------------------------|
|Központi Igazgatási Divízió |
| |
|Titkársági asszisztens |
|------------------------------------------------------------------------|
|H-1181 Budapest, Üllői út 423. |
| |
|Mobil: |
| |
|Tel: +36 (1) 292-02-58/104 |
| |
|E-mail: [1][email address] |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

[email protected], Budapest XVIII. kerület Vagyonkezelő Részvénytársaság

2 Melléklet

Tisztelt [email address]!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Halász Gergely