Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A bérlakások felmérését tájékoztatásuk szerint a Riszamon Kft végzete az Önök által csatolt keretszerződés alapján.
A keretszerződés általános karbantartási feladatok elvégzését tartalmazza.
A keretszerződés 6.2. pontja tartalmazza az egyéb munkálatok elvégzésének lehetőségét így feltételezem, hogy jelen esetben a pályázati lakások felmérése is így történt.
- Előzők alapján kérem küldjék meg nekem azt az írásos dokumentumot melyben felkérték és megbízták a Riszamon Kft-t a pályázati kiírásban szereplő ingatlanok felmérésére!
- Kérem küldje meg azt a dokumentumot, melyben a Riszamon Kft térítés nélkül vállalja ezen ingatlanok felmérését!
- Kérem küldjék meg a Riszamon Kft által készített felmérési jegyzőkönyveket, vagy egyéb dokumentumot lakásonként!
-Kérem közöljék, hogy milyen metódussal, mely költségvetés-készítő szoftverrel került meghatározásra az önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapú bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás”-ban szereplő lakások becsült nettó anyagköltsége?
- Kérem küldje meg a részemre a az önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapú bérbeadására irányuló „Versenytárgyalási felhívás”-ban szereplő lakások becsült nettó anyagköltségét alátámasztó dokumentumokat, számításokat!
- Kérem küldje meg a részemre a becsült nettó anyagköltségét alátámasztó dokumentumoknak és számításoknak a Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.-hez történő beérkezésének hitelt érdemlő érkeztetésének dokumentumát!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 25.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a határidő hosszabbításról szóló tájékoztatást.

Tisztelettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése

dr. Vincze Anikó,

2 Attachments

Tisztelt Asszonyom!
Kérem, fogadja a mellékelt tájékoztatást.
Tisztelettel:
Dr. Vincze Anikó
jegyző

idézett részek megjelenítése