Berki András végrehajtó úrnak - végrehajtói anomáliák jogállami orvoslása

dr. Hidasi Edit made this Közérdekűadat request to Magyar Bírósági Végrehajtói Kr

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Bírósági Végrehajtói Kr munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

tárgy: végrehajtói anomáliák jogállami orvoslása

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!
Tisztelt Ügyészség!
Tisztelt Magyar Bírósági Végrehajtói Kar!
Tisztelt Magyar Ügyvédi Kamara! Tisztelt Budapesti Ügyvédi Kamara!
Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa!
Tisztelt Fővárosi Törvényszék!
Tisztelt Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság!
Tisztelt Jogász kollegák!
Tisztelt Berki András végrehajtó úr!

Az Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat a hivatalos szerv SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRE vonatkozó adat.
Ennek alapján, szakmai tevékenységre vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy milyen törvényes eszközzel lehet elérni a végrehajtó törvényes eljárását, milyen törvényes eszközzel lehet élni, hogy biztosítsák a törvényességet, amely valamennyiük törvényi kötelessége.

Berki András végrehajtó – sokszori, jogi érvekkel alátámasztott jelzésem ellenére – végre akar hajtani - saját végrehajtói számlára - mintegy 4 millió Ft-ot egy fantom végrehajtást kérőnek, holott törvényi kötelessége lenne a jelzéseimet figyelembe venni.

Az ügyvéd által képviselt fantom végrehajtást kérő – jogállamban közokirat hamisítás és más bűncselekmények alapos gyanúját felvető módon - hamis neveken, hamis lakóhelyek feltüntetésével vagy lakóhely feltüntetése nélkül jár el, hamis névről hamis névre változik az anyja leánykori neve, sőt megváltozik a fantom végrehajtást kérő születési helye is.

Berki András végrehajtó nem közli, nem tudja közölni, ki valójában a végrehajtást kérő, ám az ügyvéd ellen, aki őt ebbe a katyvaszos, törvényesen végrehajthatatlan helyzetbe jogellenesen hozta, a végrehajtó – törvényi kötelessége ellenére – nem lép fel.

Hiába mondja ki kötelező erővel az ügyvédi törvény, hogy ügyvéd kizárólag törvényesen járhat el, az ügyvéd mégis ilyen jogellenes, egyébként törvényesen végrehajthatatlan adatkatyvaszt keletkeztetett.
- Az ügyvédi kamara megtagadta a fegyelmi eljárás megindítását.
- Az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz továbbította az ügyet.
- A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, amely a törvénytelenségeiről hírhedt, emiatt feloszlatott végrehajtói kamara jogutódja, amelynek az interneten más által is kritizált Berki András végrehajtó is tagja volt – érdemi, törvényes vizsgálat helyett – még további valótlan adatokkal növelte a jogellenes katyvaszt, jogforrási hivatkozásokkal alá nem támasztott kinyilatkoztatásokkal védi Berki András végrehajtó jogellenes adatkatyvasz alapján történő eljárását. (Ismeretes, hogy az atlatszo.hu beperelte az MBVK-t, mert titkolják a közpénzekre vonatkozó közadataikat. https://atlatszo.hu/2016/11/10/beperelju...)
- A Legfőbb Ügyészség befogadja (a törvényi 3 napon belül nem utasítja el) a jelzéseimet, továbbá az ombudsmanhoz is fordultam, ám ezeken a vonalakon sincs még semmi eredmény.
- A Fővárosi Törvényszéken régóta folyamatban van, hogy törvényi kötelességükkel összhangban vonják vissza a törvénytelenül kiállított végrehajtási lapot, perújítással éltem, továbbá bepereltem a végrehajtót és ideiglenes intézkedés keretében kértem, hogy tiltsák el a végrehajtót a jogsértéstől.
- Továbbá a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon kértem, hogy összhangban az irányadó kúriai esetjoggal (pl. nemrégiben 2016. 11. 23-i keltezéssel, Mfv.I.10.648/2015/13.), mely szerint kizárási ok a hivatalos szervvel szemben megindított per, kértem a végrehajtó kizárását.

Tehát egy nyilvánvalóan jogellenes ügyvédi megkeresést akar a végrehajtó is jogellenesen teljesíteni mintegy 4 millió Ft értékben, ő már saját végrehajtói számlára.

A panaszolt ügyvéd egyébként a törvényi rendelkezések szerint ügyvédként nem működhetne, hiszen NAV feketelistás címre nem kaphatott volna az ügyvédi iroda kamarai működési engedélyt. A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.

Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam, demokrácia, amely a fékek és ellensúlyok rendszere. Így ennyi fórumon, amelynek mindnek törvényi kötelessége a törvényesség biztosítása, törvényesen el kell tudni érni, hogy a végrehajtó – törvényi kötelezettségével összhangban – haladéktalanul leállítsa a törvénytelen végrehajtást.

Így valamennyiük szakmai tevékenységére vonatkozó közérdekű adatként kérem tájékoztatásukat, hogy milyen törvényes eljárással lehet belföldön leállítani a törvénytelen végrehajtást vagy – törvényes eszközként – nemzetközi fórumok bevonása szükséges, amelyek előtt a magyar jogállamiság anomáliái széles körben ismertek.

Jelen ügyben a panaszolt ügyvéd törvénytelenségeit lenne – törvényeinkkel összhangban – kötelező mihamarabb leállítani.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 01. dr. Hidasi Edit

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre, amely törvényi határidő letelt. Kérem törvényileg kötelező, törvényes válaszukat. Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 17.

Üdvözlettel:

dr. Hidasi Edit

A NYILVÁNOS közérdekű adatigénylésre – törvényi kötelesség ellenére – elmaradt válasz ILLUSZTRÁCIÓUL SZOLGÁL A TÖRVÉNYES NEMZETKÖZI JOGÉRVÉNYESÍTÉSHEZ.
- Ugyanis súlyos jogállamisági anomália, amikor maga a hivatalos szerv nem teljesíti törvényi kötelességét, ideértve a közérdekű adatra vonatkozó törvényi kötelességet is.
- Az Alaptörvény VI. cikke – kötelező erővel – kimondja, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez.
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat a szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére vonatkozó adat.

Ezt az anomáliát a külföldi terminológia is ismeri:
Der Begriff RECHTSVERWEIGERUNG bezeichnet im juristischen Sprachgebrauch die Unterlassung eines staatlichen Organs, trotz Zuständigkeit zu entscheiden. In RECHTSSTAATEN besteht – wegen des JUSTIZGEWÄHRUNGSANSPRUCHS des Einzelnen beziehungsweise einer JUSTIZGEWÄHRUNGSPFLICHT des Staates - ein VERBOT DER RECHTSVERWEIGERUNG.
The DENIAL OF RIGHT means any violation of any legal right of any person by any state organ.

Kicsi gyermekeim ügyeit intéző jogász édesanya vagyok.
- Súlyosan sérül az Alaptörvényben legmagasabb szinten biztosított jogunk, hogy az ügyeinkben eljáró, A VÉDELMÜNKRE TÖRVÉNYILEG KÖTELES HIVATALOS SZERVEK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL tájékozódhassunk.

Az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szól.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 24. cikke kimondja:
1. MINDEN GYERMEKNEK fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, vagy születésre való tekintet nélkül JOGA VAN ARRA VÉDELEMRE, amely őt kiskorú állapota folytán a CSALÁDJA, a TÁRSADALOM és az ÁLLAM részéről megilleti.
- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 26. cikke kimondja:
A TÖRVÉNY ELŐTT MINDEN SZEMÉLY EGYENLŐ és minden megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre. Erre tekintettel a törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell és minden személy számára EGYENLŐ ÉS HATÉKONY VÉDELMET kell biztosítania bármilyen megkülönböztetés ellen, mint amilyen például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.
- Mindezeket a magyar jog egyéb jogforrásai is a legmagasabb szinten – pl. az Alaptörvényben és más törvényekben – garantálják elméletileg.

Továbbra is várom – törvényi kötelességükkel összhangban – válaszukat és egyidejűleg a NAIH-hoz fordulok a törvényileg kötelező válaszadás elmaradása miatt.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 04. 01. dr. Hidasi Edit