Belső ellenőrzési jelentés a 12-7/24/2020. sz. ügyben

Antal Béla újságíró made this Közérdekűadat request to SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A 12-7/24/2020. sz. ügyben, jogtalan adatmegtekintés tárgyában keletkezett belső ellenőrzési, vizsgálati jelentést, valamint belső ellenőrzés kapcsán meghozott munkáltatói intézkedést, intézkedéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

Elnöki Hivatal, SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Tisztelt Uram!

Az ügyben csak belső, panaszkezelési eljárás került lefolytatásra, belső
ellenőri vizsgálat nem,  így belső ellenőri vizsgálati jelentés nem
készült, az Egyetem e körben adatot nem kezel, a megtett munkáltatói
intézkedések vonatkozásában a már rendelkezésére álló 12-7/24/2020.K.K.
iktatószámú levélben foglaltaknál bővebb felvilágosítást az adatok
jellegére tekintettel az Egyetemnek nem áll módjában adni.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Lengyel Csaba

elnök

2022. 09. 22. 17:05 keltezéssel, Antal Béla újságíró írta:

Tisztelt SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. A 12-7/24/2020. sz. ügyben, jogtalan adatmegtekintés tárgyában keletkezett belső ellenőrzési, vizsgálati jelentést, valamint belső ellenőrzés kapcsán meghozott munkáltatói intézkedést, intézkedéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[1][FOI #21080 email]

Is [2][Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ? If so, please contact us using this form:
[3]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[4]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #21080 email]
2. mailto:[Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ request email]
3. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
4. http://kimittud.hu/help/officers

Antal Béla újságíró

Tisztelt Prof. Dr. Lengyel Csaba elnök úr,

2022. október 7. napján kelt válaszát köszönettel megkaptam, a benne foglaltakat tudomásul veszem.

Kérem a közérdekű adatkéréssel összefüggésben - újfent közérdekű adatkérés keretében, az Infotv. 28. § (1) bekezdésre hivatkozással - szíveskedjen arra válaszolni, hogy a 12-7/24/2020.K.K. sz. ügyben megállapításra került-e adatvédelmi incidens, ha és amennyiben igen, milyen kockázati besorolással, valamint mikor, milyen iktatási számon jelezték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak [lásd: GDPR 33. cikk (1) bekezdését].

Üdvözlettel:
Antal Béla újságíró

Office Elnök, SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

1 Attachment

Tisztelt Uram!

Az október 07-én 16:00-kor és 16:12-kor érkezett lenti megkereséseiben
foglaltakra hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 -        1. megkeresés 1. pont: „SZTE belső Ellenőrzési Osztály
feladat-ellátása körébe tartozó, a belső ellenőrzések lefolytatásáról
szóló szabályzat, igazgatói utasítás”

o   Mellékelem a SZTE Belső Ellenőrzési Kézikönyvét, mely elérhető az SZTE
[1]https://u-szeged.hu/belso-ellenorzesi/in...
honlapján is.

-        1. megkeresés 2. pont: „SZTE ÁOK érdekkörében felmerülő,
adatvédelmi incidensre vonatkozó eljárási rend”

o   Az adatigényléssel érintett közérdekű adat nincs az Egyetem
kezelésében.

 -        1. megkeresés 3. pont: „SZTE ÁOK alkalmazottjaira vonatkozó
adatvédelmi utasítás, szabályzat”

o   A SZTE ÁOK és KK Adatvédelmi Szabályzata, annak 1. sz. kiegészítése és
az E-06.7.1 Klinikai Központ szintű Adatvédelmi eljárásrend nyilvánosan
elérhetők a [2]https://u-szeged.hu/szakk/v/adatvedelem honlapon.

 -        2. megkeresés: „A 12-7/24/2020.K.K. sz. ügyben megállapításra
került-e adatvédelmi incidens, és amennyiben igen, milyen kockázati
besorolással, valamint mikor, milyen iktatási számon jelezték a NAIH-nak?”

o   A 12-7/24/2020.k.K. sz. ügyben az általános adatvédelmi rendelet
szerinti adatvédelmi incidens bekövetkezése nem volt megállapítható.

Tisztelettel,

Prof. Dr. Lengyel Csaba
elnök
2022. 10. 07. 16:12 keltezéssel, Antal Béla újságíró írta:

Tisztelt Prof. Dr. Lengyel Csaba elnök úr,

2022. október 7. napján kelt válaszát köszönettel megkaptam, a benne foglaltakat tudomásul veszem.

Kérem a közérdekű adatkéréssel összefüggésben - újfent közérdekű adatkérés keretében, az Infotv. 28. § (1) bekezdésre hivatkozással - szíveskedjen arra válaszolni, hogy a 12-7/24/2020.K.K. sz. ügyben megállapításra került-e adatvédelmi incidens, ha és amennyiben igen, milyen kockázati besorolással, valamint mikor, milyen iktatási számon jelezték a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak [lásd: GDPR 33. cikk (1) bekezdését].

Üdvözlettel:

Antal Béla újságíró

-------- Továbbított üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Belső ellenőzéssel, adatvédelmi
incidenssel és annak kezelésével összefüggő közérdekű adatkérés
Dátum: Fri, 07 Oct 2022 16:00:48 +0200
Feladó: Antal Béla újságíró
[3]<[email address]>
Címzett: KözAdat requests at Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
[4]<[Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ request email]>

Tisztelt SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1.: Az SZTE Belső Ellenőrzési Osztály feladat-ellátása körébe tartozó, a
belső ellenőrzések lefolytatásáról szóló szabályzatot, igazgatási
utasítást,
2.: Az SZTE ÁOK érdekkörében felmerülő, adatvédelmi incidensére
vonatkozó eljárási rendjét,
3.: Az SZTE ÁOK alkalmazottjaira vonatkozó adatvédelmi utasítást,
szabályzatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 7.

Üdvözlettel: Antal Béla újságíró

-------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése