Bánhorváti bontási engedély a 1125/1. és a 1125/2. helyrajzi számú ingatlanokra.

Deák Ferenc made this Közérdekűadat request to Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

3642 Bánhorváti 1125/1. helyrajzi számú, 3642 Bánhorváti, Rákóczi út 2/E. szám alatti,,kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan bontási engedélyt .
Valamint Bánhorváti 1125/2. hrsz.-ú ingatlanra kiadott tetőszerkezet bontási engedélyét és a felújításra kiadott építési engedélyt . Annak rendbe tételét vállalja a jelenlegi tulajdonos .

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 29.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Dr. Madácsi Imre, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Deák Ferenc Úr!
Mellékelten küldöm tájékoztatásom a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatalnál 2023. június 29. napján előterjesztett közérdekű adat
megismerése iránti kérelmére vonatkozóan.
Dr. Alakszai Zoltán főispán
nevében és megbízásából:
Üdvözlettel:
Dr. Madácsi Imre
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatal