Bakor King Kft. szerződései

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Baker King Kft.-vel kötött összes érvényes szerződést, különös tekintettel arra, hogy az utoljára kiadott szerződés szerint a Baker King Kft.-vel kötött szerződés, 2021.06.30.-án lejárt. A lejárt szerződés után a jelentős tartozást felhalmozó bérlő milyen jogcímen bérli tovább az ingatlant? Ha van új szerződés, akkor a múltkori közérdekű adatigénylésben miért nem került kiadásra?

Kérem tájékoztasson arról, hogy az adatigénylés napján ( 2022.09.06-én ) a Baker King Kft.-nek pontosan mekkora tartozása van az önkormányzat felé?
Arról értesültem, hogy a Kós Károly Művelődési Házban lévő kávézó üzemeltetését ( a fenti tartozások ellenére ) szintén a Baker King Kft. nyerte el.
Emiatt kérem, hogy a említett kávézóval kapcsolatos eddigi bérleti szerződést és a jelenleg érvényes bérleti szerződést is küldje meg részemre.
Továbbá küldje meg részemre, az összes Baker King Kft. részére küldött össszes fizetési felszólítást is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!Rendszerünk fogadta üzenetét. Válaszadásra továbbítjuk ügyintézőnknek.  

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük ne válaszoljon rá.

Köszönjük megértését!

 
Üdvözlettel:
 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
[1]www.budakalasz.hu 

References

Visible links
1. http://www.budakalasz.hu/

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Melléklet

Tisztelt Nagy Zoltán!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatkérés vonatkozásában az adatszolgáltatást megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Bakor King Kft. szerződései'.

A mellékelt pdf fájlok jelentős része nem megnyitható.
Mivel az adatigénylés határideje lejárt, kérem azonnali hatállyal pótolják.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/bakor_king_kf...

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Tisztelt Budakalászi Polgármesteri Hivatal!

Ismételten kérem, hogy a sérült fájlokat ( felszólítások ) azonnali hatállyal pótolják és küldjék el részemre olvashatóan.
Az adatigénylés határideje lejárt és Önök véletlenül, vagy szándékoltan, de nem megnyitható fájlt küldtek részemre válaszul.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Melléklet

Tisztelt Nagy Zoltán!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatigénylésre  a tájékoztatást megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

 

idézett részek megjelenítése