Bakor King Kft. szerződései

Nagy Zoltán made this Közérdekűadat request to Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Baker King Kft.-vel kötött összes érvényes szerződést, különös tekintettel arra, hogy az utoljára kiadott szerződés szerint a Baker King Kft.-vel kötött szerződés, 2021.06.30.-án lejárt. A lejárt szerződés után a jelentős tartozást felhalmozó bérlő milyen jogcímen bérli tovább az ingatlant? Ha van új szerződés, akkor a múltkori közérdekű adatigénylésben miért nem került kiadásra?

Kérem tájékoztasson arról, hogy az adatigénylés napján ( 2022.09.06-én ) a Baker King Kft.-nek pontosan mekkora tartozása van az önkormányzat felé?
Arról értesültem, hogy a Kós Károly Művelődési Házban lévő kávézó üzemeltetését ( a fenti tartozások ellenére ) szintén a Baker King Kft. nyerte el.
Emiatt kérem, hogy a említett kávézóval kapcsolatos eddigi bérleti szerződést és a jelenleg érvényes bérleti szerződést is küldje meg részemre.
Továbbá küldje meg részemre, az összes Baker King Kft. részére küldött össszes fizetési felszólítást is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 6.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!Rendszerünk fogadta üzenetét. Válaszadásra továbbítjuk ügyintézőnknek.  

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük ne válaszoljon rá.

Köszönjük megértését!

 
Üdvözlettel:
 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
[1]www.budakalasz.hu 

References

Visible links
1. http://www.budakalasz.hu/

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Attachments

Tisztelt Nagy Zoltán!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatkérés vonatkozásában az adatszolgáltatást megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Bakor King Kft. szerződései'.

A mellékelt pdf fájlok jelentős része nem megnyitható.
Mivel az adatigénylés határideje lejárt, kérem azonnali hatállyal pótolják.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/bakor_king_kf...

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Tisztelt Budakalászi Polgármesteri Hivatal!

Ismételten kérem, hogy a sérült fájlokat ( felszólítások ) azonnali hatállyal pótolják és küldjék el részemre olvashatóan.
Az adatigénylés határideje lejárt és Önök véletlenül, vagy szándékoltan, de nem megnyitható fájlt küldtek részemre válaszul.

Üdvözlettel:

Nagy Zoltán

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

11 Attachments

Tisztelt Nagy Zoltán!

                                                                                                                                                       

Közérdekű adatigénylésre  a tájékoztatást megküldjük.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

 

idézett részek megjelenítése