Az OTP Ingatlan és az Önkormányzat között a Királyhágó téri mélygarázsban egy szint megvásárlásáról kötött megállapodás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Önkormányzat és az OTP Ingatlan között létrejött megállapodást, amelynek alapján az OTP Ingatlan a 1126 Budapest, Királyhágó tér 6-7. szám alatt épülő mélygarázst egy szinttel bővíti, majd ezt a szintet az Önkormányzat kedvezményes áron meg fogja vásárolni. Amennyiben a garázshelyek megvásárlásáról is megszületett már a szerződés, kérem ezt is megküldeni.
Az ügyletről nemrégiben Pokorni Zoltán polgármester számolt be Gulyás Gergely országgyűlési képviselő online fogadóóráján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 9.

Üdvözlettel:

Balla Judit

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Balla Judit!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt dr. Balla Judit!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz 2021. április 9. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy Magyarország
Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a veszélyhelyzet
idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló
521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat
megismerésére irányuló igényének az Önkormányzat az igény beérkezését
követő 45 napon belül tesz eleget.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

Feladó: Balla Judit <[4][FOI #17885 email]>
Dátum: 2021. április 9. 15:29:36 CEST
Címzett: Hegyvidéki Önkormányzat <[5][email address]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Az OTP Ingatlan és az Önkormányzat
között a Királyhágó téri mélygarázsban egy szint megvásárlásáról kötött
megállapodás - Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Önkormányzat és az OTP Ingatlan között létrejött megállapodást,
amelynek alapján az OTP Ingatlan a 1126 Budapest, Királyhágó tér 6-7.
szám alatt épülő mélygarázst egy szinttel bővíti, majd ezt a szintet az
Önkormányzat kedvezményes áron meg fogja vásárolni. Amennyiben a
garázshelyek megvásárlásáról is megszületett már a szerződés, kérem ezt
is megküldeni.
Az ügyletről nemrégiben Pokorni Zoltán polgármester számolt be Gulyás
Gergely országgyűlési képviselő online fogadóóráján.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április  9.

Üdvözlettel:

Balla Judit

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
4. mailto:[FOI #17885 email]
5. mailto:[email address]

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 45 napos határidő lejárt. Kérem, szíveskedjenek a kért dokumentumokat haladéktalanul megküldeni!

Tisztelettel

Balla Judit

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt dr. Balla Judit!

 

Jegyző asszony megbízásából közérdekű adatigénylésére hivatkozással
csatoltan küldöm az Önkormányzat és az OTP Ingatlan Zrt. között létrejött
településrendezési szerződést.

 

Tisztelettel:

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

Feladó: Balla Judit <[4][FOI #17885 email]>
Dátum: 2021. április 9. 15:29:36 CEST
Címzett: Hegyvidéki Önkormányzat <[5][email address]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - Az OTP Ingatlan és az Önkormányzat között
a Királyhágó téri mélygarázsban egy szint megvásárlásáról kötött
megállapodás - Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Önkormányzat és az OTP Ingatlan között létrejött megállapodást,
amelynek alapján az OTP Ingatlan a 1126 Budapest, Királyhágó tér 6-7. szám
alatt épülő mélygarázst egy szinttel bővíti, majd ezt a szintet az
Önkormányzat kedvezményes áron meg fogja vásárolni. Amennyiben a
garázshelyek megvásárlásáról is megszületett már a szerződés, kérem ezt is
megküldeni.
Az ügyletről nemrégiben Pokorni Zoltán polgármester számolt be Gulyás
Gergely országgyűlési képviselő online fogadóóráján.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/
4. mailto:[FOI #17885 email]
5. mailto:[email address]