Az összes és a betöltetlen általános iskolai és középiskolai tanári állások száma a 2020/21., 2021/22. és 2022/23. tanévben

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a jelenlegi, 2022/23. tanévben, illetve az előző két tanévben országos szinten mennyi tanári álláshely volt általános iskolában és középiskolában összesen az alábbi szakokból, illetve hogy ezekből az álláshelyekből mennyi volt a betöltetlen állás.
- történelem,
- matematika,
- angol nyelv,
- német nyelv,
- fizika,
- kémia

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 22.

Üdvözlettel:

Varga Virág

Adatvédelem, Oktatási Hivatal

Tisztelt Varga Virág!

Az Oktatási Hivatalhoz 2022. november 22-én érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a pedagógus álláshelyekre, betöltetlen álláshelyekre vonatkozó adatokkal a kért bontásban az Oktatási Hivatal nem rendelkezik.

Az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozata alapján – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására.

Erre való tekintettel tájékoztatjuk, hogy a kért adatok nem előállíthatók.

Tisztelettel:

dr. Majer Melinda
főosztályvezető

OKTATÁSI HIVATAL
Jogi és Igazgatási Főosztály
H-1122 BUDAPEST, MAROS U. 19–21.
Tel.: 061-477-3218
E-mail: [email address]
WEB: www.oktatas.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

Lengyel Judit, Oktatási Hivatal

3 Attachments

Tárgy: Tájékoztatás

 

Ügyiratszám: KIR/6907-2/2022

 

Tisztelt Varga Virág!

 

Az Oktatási Hivatalhoz 2022. november 22-én érkezett megkeresésére
hivatkozva tájékoztatom, hogy a pedagógus álláshelyekre, betöltetlen
álláshelyekre vonatkozó adatokkal a kért bontásban az Oktatási Hivatal nem
rendelkezik.

 

Az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozata alapján – kizárólag az
adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles adatgyűjtésre, illetve az
általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor
előállítására.

 

Erre való tekintettel tájékoztatjuk, hogy a kért adatok nem előállíthatók.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Lengyel Judit

főosztályvezető

 

OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

 

H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.

Tel.: +36-1-374-2148

E-mail: [1][email address]

WEB: [2]www.oktatas.hu

 

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Köszönöm szépen a tájékoztatásukat.

Érdeklődni szeretnék, hogy rendelkeznek-e a kért adatokkal ebben a formában, szakok nélküli bontásban:

a jelenlegi, 2022/23. tanévben, illetve az előző két tanévben országos szinten mennyi tanári álláshely volt általános iskolában és mennyi volt középiskolában, illetve mennyi volt ezekből a betöltetlen állás.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 7.

Üdvözlettel:

Varga Virág

Lengyel Judit, Oktatási Hivatal

Tárgy: Tájékoztatás

Ügyiratszám: KIR/6907-4/2022

Tisztelt Varga Virág!

Az Oktatási Hivatalhoz 2022. december 7-én érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a pedagógus álláshelyekre, betöltetlen álláshelyekre vonatkozó adatokkal a kért bontásban az Oktatási Hivatal nem rendelkezik.

A válaszadással egy új minőségű adat létrehozása történne, amelyre az Alkotmánybíróság IV. 2898/2015. számú AB határozatában foglaltak alapján az adatkezelő nem köteles. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is számos állásfoglalásában megerősítette, hogy a közérdekű adatigénylések teljesítése körében közfeladatot ellátó szervek nem kötelesek – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – új, a rendelkezésre állókhoz képest minőségileg más adatot előállítani.

Erre való tekintettel tájékoztatjuk, hogy a kért adatok nem előállíthatók.

Tisztelettel:

Lengyel Judit
főosztályvezető

OKTATÁSI HIVATAL
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
Tel.: +36-1-374-2148
E-mail: [email address]
WEB: www.oktatas.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Lengyel Judit!

Köszönöm szépen a tájékoztatásukat.

Érdeklődni szeretnék, hogy rendelkeznek-e a kért adatokkal ebben a formában:

a jelenlegi, 2022/23. tanévben, illetve az előző két tanévben országos szinten mennyi betöltött tanári álláshely volt általános iskolában és mennyi volt középiskolában az alábbi szaktárgyakból: történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, kémia, fizika.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 11.

Üdvözlettel:

Varga Virág

Lengyel Judit, Oktatási Hivatal

Tárgy: Tájékoztatás

Ügyiratszám: KIR/124-4/2023

Tisztelt Varga Virág!

Az Oktatási Hivatalhoz 2023. január 11-én érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatom a pedagógus álláshelyekre vonatkozóan tantárgyfelosztás szerint nem áll rendelkezésre adat.

Tájékoztatom, hogy a pedagógusok száma a 2022/23-as, valamint a korábbi tanévekre vonatkozóan feladatellátási hely szintű bontásban az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpontjának (https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/) Letölthető közérdekű köznevelési adatok, statisztikai kimutatások pontjából (https://dari.oktatas.hu/kirpub/index) a „ Köznevelési statisztikai adatok, leírások” címsor alatt tanévenként a „Pedagógusok száma, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként” elnevezésű táblázatából elérhető.

Tisztelettel:

Lengyel Judit
főosztályvezető

OKTATÁSI HIVATAL
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
Tel.: +36-1-374-2148
E-mail: [email address]
WEB: www.oktatas.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Lengyel Judit!

Köszönöm szépen a tájékoztatást az elérhető táblázatokról.

Üdvözlettel:

Varga Virág