Az Önkormányzat pénzügyi és fejlesztésekről szóló éves beszámolói 2015-2018

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Piliscsaba Város Önkormányzatának éves pénzügyi beszámolója éves bontásban, 2015, 2016, 2017 és 2018 évekre

- Piliscsaba Város Önkormányzatának fejlesztésekről szóló beszámolója éves bontásban, önerő, állami/páláyzati források és esetleges hitelek pontos megjelölésével, 2015, 2016, 2017, 2018 évekre

Az igényelt adatok Piliscsaba Város hivatalos weboldalán (www.piliscsaba.hu) nem elérhetőek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 16.

Üdvözlettel:

Nagy Gábor

Jegyzo, Piliscsaba Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Nagy Gábor Úr!

Közérdekű adatigénylésére a következőkről tájékoztatom:

1. ) Piliscsaba Város Önkormányzatának éves pénzügyi beszámolói megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytár internetes oldalain. Kérem, hogy az interneten keresse meg a www.njt.hu oldalt. Az oldal tetején válassza az "Önkormányzati rendeletek" menüpontot. A keresőablakban válassza ki Pest megyét, majd Piliscsabát. Itt az alábbi adatok alapján megtalálhatók az éves zárszámadási rendeletek.

Piliscsaba Város zárszámadási rendeletei:
2015. év: 12/2016. (V.11.) önkormányzati rendelet
2016. év: 8/2017. (V.11.) önkormányzati rendelet
2017. év: 9/2018. (V.16.) önkormányzati rendelet
2018. év: 8/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet

2.) Az Önkormányzat fejlesztéseiről összefoglaló éves beszámolók nem készültek. A polgármester éves fejlesztési beszámolói a közmeghallgatásokon szóban elhangzott tájékoztatók, melyekről szószerinti jegyzőkönyvek nem készültek. A legjobb összefoglaló anyag a témában a Képviselő-testület üléseire havonta elkészülő pályázati beszámoló, melynek a 2019. júliusi rendes ülésre készített változatát csatoltan megküldöm Önnek. Továbbá zárszámadási rendeleteinkben találhat a fejlesztésekről összefoglaló adatokat. Csatoltan megküldöm a 2018. évi zárszámadás előterjesztését, melyben az előző évektől eltérően viszonylag részletes tájékoztató található az önkormányzati felújításokról, beruházásokról.

Üdvözlettel:

        
              Nagy Zsolt
                 jegyző
Piliscsaba Város Önkormányzata
2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.
      Telefon: 06-26-575-500
               

idézett részek megjelenítése