Az oktatási miniszter saját kezébe!

Currently waiting for a response from Belügyminisztérium, they should respond promptly and normális esetben nem később, mint (részletek).

Tisztelt Oktatási Miniszter!

A következő adatot / információt / ismeretet igényelem:
1.) az oktatási jogok biztosa éves munkaterveit˙;
2.) az oktatási miniszternek a jogszabály (az állami irányítás egyéb jogi eszköze) kiadására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére tett, a 40/1999. (X. 8.) OM rendelet szerinti javaslato(ka)t˙
2012-2024. január időszakra vonatkozóan.

Kelt: 2024. február 10.

Üdvözlettel:
Kiss László

˙40/1999. (X. 8.) OM rendelet
az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
Az oktatási jogok biztosának hivatalból indított eljárása
8. § (1) Amennyiben az oktatási jogok biztosa megállapítja, hogy a védett jogok sérelme, illetve annak közvetlen veszélye a jogi szabályozás vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze rendelkezése hiányosságaira vezethető vissza, a jogsérelem elkerülése, illetve megszüntetése érdekében az oktatási miniszternek javaslatot tesz (továbbiakban: javaslat) a jogszabály (az állami irányítás egyéb jogi eszköze) kiadására, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére.

(2) A központi államigazgatási szerv, illetve országos hatáskörű szerv eljárásában hozott határozat esetében az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. § (1) Az oktatási jogok biztosa a hivatal részéről eljáró személy észlelése, bejelentés vagy megkeresés alapján a miniszternek javaslatot tesz a Kt. 93. §-ának (2), (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott és 107. §-ának (8) bekezdésében, valamint az Ftv.-ben felsorolt intézkedések megtételére (hivatalból induló eljárás).

(2) A hivatalból induló eljárás feltétele, hogy a jogszabály (állami irányítás egyéb jogi eszköze), illetve az intézmény döntése, intézkedése, mulasztása súlyos, vagy az állampolgárok nagyobb csoportját érintő jogsérelmet okozzon, vagy annak közvetlen veszélyét idézze elő.

(3) Az oktatási jogok biztosa a tudomására jutott jogsértéssel kapcsolatban az eljárásra jogosult hatóságot megkeresi, bejelentést, illetve feljelentést tesz.

(4) A hivatalból indult eljárás során a 7. § (7)-(11) bekezdései, valamint a 8. § rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(5) Az oktatási jogok biztosa e §-ban meghatározott eljárását éves munkaterv, illetve eseti döntés alapján végzi. Munkatervét az Oktatási Közlönyben teszi közzé.

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]