Az NMHH az Elker tv. hatálya alá tartozik-e, süti, és tárhelyszolgáltató

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az NMHH pusztán a weboldalának működtetésére tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik-e, mint információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtója?

2. Amennyiben a hatálya alá tartozik, akkor hol találhatok információt a törvény 4. § h) pontja szerinti tárhelyszolgáltatóról (a követendő best practise megismerése érdekében érdeklődöm)?

3. Kérem legyenek kedvesek tájékoztatni, hogy az Eht. 155. § (4) bekezdése szerint elvárt hozzájárulás megvalósul-e ha nem "Hozzájárulok" című gombot helyez el egy weboldal üzemeltetője, hanem "Elfogadom..." (mint az nmhh.hu-n), vagy "Mentés" mint a wolterskluwer.hu, esetleg "Megértettem" feliratot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 28.

Üdvözlettel:

Kiss Attila

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Levélíró!
 
Értesítjük, hogy "Közérdekű adatigénylés - Az NMHH az Elker tv. hatálya
alá tartozik-e, süti, és tárhelyszolgáltató - Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság" tárgyú megkeresésének feldolgozását megkezdtük.
Hivatkozási szám: 06995-2020-11-18-TÜ
 
Válaszunkat a lehető leghamarabb, de a beérkezés napjától számított
legfeljebb 30 napon belül küldjük, addig is kérjük szíves türelmét.
 
Ez egy automatikusan kiküldött visszaigazolás. Kérjük, erre ne
válaszoljon!
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail: [1][NMHH request email]
Web: [2]www.nmhh.hu

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kiss Attila
Elküldve: 2020.10.28. 10:21
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Az NMHH az Elker tv. hatálya alá
tartozik-e, süti, és tárhelyszolgáltató - Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. 1. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az
NMHH pusztán a weboldalának működtetésére tekintettel az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
hatálya alá tartozik-e, mint információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtója? 2. Amennyiben a hatálya alá tartozik, akkor hol
találhatok információt a törvény 4. § h) pontja szerinti
tárhelyszolgáltatóról (a követendő best practise megismerése érdekében
érdeklődöm)? 3. Kérem legyenek kedvesek tájékoztatni, hogy az Eht. 155. §
(4) bekezdése szerint elvárt hozzájárulás megvalósul-e ha nem
"Hozzájárulok" című gombot helyez el egy weboldal üzemeltetője, hanem
"Elfogadom..." (mint az nmhh.hu-n), vagy "Mentés" mint a wolterskluwer.hu,
esetleg "Megértettem" feliratot? Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint
kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton
szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt
adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy
azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Az Infotv. 29. § (3)
és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés
kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő
adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő
együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2020. október 28. Üdvözlettel:
Kiss Attila
------------------------------------------------------------------- Ezt a
közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16109 email] Ha a(z) Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság nem a(z) [NMHH request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet
és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További
információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett
közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about Amennyiben megkeresésekre válaszoló
munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete
webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[NMHH request email]
2. http://www.nmhh.hu/

INFO, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1 Melléklet

Ügyintéző: dr. Bogáti Norbert
Azonosító: 06995-2020-11-18-TÜ
Tisztelt Kiss Attila!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 2020.
október 28-án érkezett megkeresésével összefüggésben mindenekelőtt arra
hívjuk fel a figyelmét, hogy az tárgya szerint nem közérdekű adatkérés,
hanem a Hatóság jogalkalmazó gyakorlatára, a hatósági jogértelmezésre
vonatkozó tájékoztatás kérése.
A jogértelmezésre, jogalkalmazásra irányuló kérdésével kapcsolatban
kiemeljük, hogy a Hatóság a vonatkozó alkotmányjogi elvek és a
közigazgatásra vonatkozó általános eljárási szabályok alapján kizárólag a
hatáskörét meghatározó törvényi rendelkezések alapján indított egyedi
hatósági ügyben, eljárásban, az ügy körülményeinek részletes vizsgálata
során megállapított tényállás keretében alkalmazhatja, értelmezheti a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amelyet kizárólag hatósági döntésbe
foglalhat.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata – különösen a 60/1992. (XI. 17.) AB
határozat –, illetve a hatóságok közigazgatási törvény alá rendeltségének
alkotmányos elve alapján a Hatóság nem jogosult a hatósági hatáskörébe
tartozó ügyekben hatósági eljárási jogviszonyon kívül felmerült jogi
kérdések tekintetében jogértelmezési tartalmú vagy a jövőbeli hatósági
eljárások tartalmát bármilyen módon érintő, meghatározó tartalmú
állásfoglalást adni, mivel azzal megkerülné a közigazgatási eljárási
törvény rendelkezéseit, garanciáit, illetve jogorvoslati rendszerét.
A Hatóság tehát hatáskörébe tartozó ügyekben is csak a vonatkozó tételes
és kifejezetten rendezett jogszabályi rendelkezésekről és az esetleges
eljárási lehetőségekről adhat tájékoztatást.
A jelen esetben kérdéseit a hatóság jogalkalmazó gyakorlatára, nem a
hatóság hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozóan tette fel, ugyanakkor
válaszunkban ez esetben sem haladhatjuk meg a hatósági tájékoztatással
kapcsolatos alkotmányos kereteket.
A hatóság – hatósági eljárás kereteit nélkülöző eljárásban kiadott – jelen
tájékoztatása ezért sem jogszabálynak, sem egyéb jogi eszköznek nem
tekinthető, normatív jelleggel, jogi erővel, illetve kötelező tartalommal
nem rendelkezik.
Mindezek figyelembevételével az Ön levelében foglalt kérdésekkel
kapcsolatosan válaszunk a következő:
A Hatóság a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz, így
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvényben foglaltaknak, illetve az abban foglalt, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtókra vonatkozó
kötelezettségeknek is, amennyiben a hatóság által működtetett valamely
weboldal kimeríti a törvényi definíciót. Megjegyezzük, hogy a törvény 1. §
(3) bekezdése kiveszi a törvény hatálya alól azokat az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, melyeket hatósági eljárásban
nyújtanak, illetve használnak fel.
A Hatóság honlapjának ( [1]www.nmhh.hu) működtetése során nem vesz igénybe
tárhelyszolgáltatót, így – az előző válaszban írt értelmezési kérdéstől
függetlenül - ilyenről nem is tesz közzé információt.
A kérdésében hivatkozott, az Eht. 155. § (4) bekezdésében meghatározott
kötelezettség alanya a hírközlési szolgáltató, nem az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató és e bekezdés
a kérdésben leírthoz képest más természetű kötelezettségről szól. A
kérdésében említett hozzájárulás feltételeivel, illetve megfelelőségével
kapcsolatosan, mivel ez kifejezetten összefügg a GDPR rendelet
követelményeivel, nem a Hatóság jár el, hanem az előírások teljesülését a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal vizsgálja.
Tisztelettel:
Demeter József
osztályvezető
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Osztály
1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: +36 1 468-0673
E-mail:  [2][NMHH request email]
Web:  [3]www.nmhh.hu
Kiemelt célunk a Hatósághoz fordulók hiteles és pontos tájékoztatása.
Felhívjuk ugyanakkor szíves figyelmét, hogy hatósági eljárás kereteit
nélkülöző tájékoztatásunk – az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB
határozatának indokolása értelmében – sem normatív, sem jogi kötőerővel
nem bír, erre bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet. A hatályos jogi szabályozásra tekintettel e-mailen hatósági
eljárást kezdeményezni nem lehet, ezen az úton kizárólag tájékoztatást
adhatunk.

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kiss Attila
Elküldve: 2020.10.28. 10:21
Címzett: TUA
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Az NMHH az Elker tv. hatálya alá
tartozik-e, süti, és tárhelyszolgáltató - Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
 
Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. 1. Kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy az
NMHH pusztán a weboldalának működtetésére tekintettel az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
hatálya alá tartozik-e, mint információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtója? 2. Amennyiben a hatálya alá tartozik, akkor hol
találhatok információt a törvény 4. § h) pontja szerinti
tárhelyszolgáltatóról (a követendő best practise megismerése érdekében
érdeklődöm)? 3. Kérem legyenek kedvesek tájékoztatni, hogy az Eht. 155. §
(4) bekezdése szerint elvárt hozzájárulás megvalósul-e ha nem
"Hozzájárulok" című gombot helyez el egy weboldal üzemeltetője, hanem
"Elfogadom..." (mint az nmhh.hu-n), vagy "Mentés" mint a wolterskluwer.hu,
esetleg "Megértettem" feliratot? Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint
kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton
szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt
adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy
azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Az Infotv. 29. § (3)
és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés
kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő
adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő
együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2020. október 28. Üdvözlettel:
Kiss Attila
------------------------------------------------------------------- Ezt a
közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16109 email] Ha a(z) Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság nem a(z) [NMHH request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet
és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További
információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett
közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about Amennyiben megkeresésekre válaszoló
munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete
webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.nmhh.hu/
2. mailto:[NMHH request email]
3. http://www.nmhh.hu/