Tisztelt Könyvtárellátó Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elküldeni részemre a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által az Alföldi Nyomda Zrt. megvásárlásával összefüggésben kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt.

Amennyiben a tranzakció során az Alföldi Nyomda debreceni üzemét is megvásárolták, kérem küldjék el, hogy annak mennyi volt a vételára.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 9.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

Titkárság Kello Kft., Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Zsilák Szilvia!

Alábbiak szerint megküldött igényével kapcsolatban mellékelem a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. vonatkozó válaszát.

Üdvözlettel:
Hadászi Erika
titkárnő

E-mail: [email address]
Web: www.kello.hu

idézett részek megjelenítése

Titkárság Kello Kft., Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Zsilák Szilvia!

Közérdekű adat iránti igényével kapcsolatban - hivatkozással alábbiak szerint megküldött levelünkben foglaltakra - mellékelten megküldöm a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. vonatkozó válaszát.

Üdvözlettel:
Hadászi Erika
titkárnő

E-mail: [email address]
Web: www.kello.hu

KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT. I 1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 19. PF.204. I FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA; CG. 01-09-884688 I TEL: +36 1 237 6900 I FAX: +36 1 239 2715 I www.KELLO.HU

idézett részek megjelenítése