Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az EMNT Egyesület (román nevén: Asociatia EMNT), valamint az egyesület által fenntartott Erdélyi Demokrácia Központok számára a Külügyminisztérium által nyújtott költségvetési támogatások összegét a 2010, 2011 és 2012 évek folyamán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Közkapcsolati Iroda, Külügyminisztérium

Sipos Zoltán úr részére
E-mail: [1][FOI #283 email]
 
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Az EMNT Egyesület támogatása
 
Tisztelt Sipos úr!
 
A Közérdekű adatigénylés - Az EMNT Egyesület támogatása tárgyában 2012.
szeptember 28-án a [2][Külügyminisztérium request email] e-mail címre küldött, a
Külügyminisztérium felé előterjesztett adatigénylésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom:
A Külügyminisztérium 2011-ben két alkalommal nyújtott költségvetési
támogatást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért Alapítvány számára az
alábbiak szerint:

* Népszámlálási tájékoztatási kampány központi rendezvénye: 2.000.000,
azaz kétmillió Ft

* Mikó Imre Terv népszerűsítése: 450.000, azaz négyszázötvenezer Ft

A támogatás forrása a Külügyminisztérium fejezet, fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, Egyéb civil szervezetek támogatása alcím volt.
A megjelölt időszakban más támogatást nem nyújtottunk.
Kérésére tájékoztatom, hogy adatigénylése kapcsán nem állapítottunk meg
szkennelési költségtérítési igényt.
 
 
Üdvözlettel:
 
Gergály-Lukács Éva
osztályvezető
Közkapcsolati Osztály
Sajtó Főosztály
Külügyminisztérium
 
 

idézett részek megjelenítése