Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az EMNT Egyesület (román nevén: Asociatia EMNT) számára a Bethlen Gábor Alap által nyújtott költségvetési támogatások összegét a 2009, 2010, 2011 és 2012 évek folyamán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Mihály Erzsébet, Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

From: Mihály Erzsébet

Sent: Tuesday, September 04, 2012 2:52 PM

To: '[email address]'

Cc: Ambrus Sándor dr.

Subject: válaszlevél

 

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

Válaszul a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez érkezett adatigénylő
megkeresésére, melyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Mozgalom Egyesület,
Erdélyi Magyar Néppárt, valamint EMNT Egyesület támogatásaival
kapcsolatosan érdeklődik, az alábbiakról tájékoztatom:

-     a nevezettek nem kaptak támogatást 2009. és 2010. évben,
adatnyilvántartásunkban nem szerepelnek.

-     2011. és 2012. évben a Bethlen Gábor Alapból nem folyósítottunk
támogatást a kérdésében megjelöltek részére.

 

 

Üdvözlettel,

Mihály Erzsébet

 

Támogatásfinanszírozási igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tel: +36-1-7956210

E-mail: [1][email address]

Szentháromság tér 6 sz.

Budapest

1014

 

 

 

idézett részek megjelenítése