Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ELTE BTK HÖK által szervezett összes rendezvény teljes költségvetését, az azokkal kapcsolatos összes szerződést és az ELTE BTK HÖK költségvetését, 2007-től 2013-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 10.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel, Hallgatói Hálózat

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Prinz Dániel!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdés alapján tájékoztatom, hogy mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott 15 napos határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítjuk.

Erről Önt mint igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül jelen levelünkkel tájékoztatjuk.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy:

Közérdekűadat igénylés - Az ELTE BTK HÖK pénzügyei

Dátum:

Wed, 10 Apr 2013 15:22:28 -0400

Feladó:

Prinz Dániel <mailto:[FOI #1049 email]>
<[FOI #1049 email]>

Címzett:

KözAdat requests at ELTE <mailto:[ELTE request email]>
<[ELTE request email]>

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Eötvös Loránd
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ELTE BTK HÖK által szervezett összes rendezvény teljes
költségvetését, az azokkal kapcsolatos összes szerződést és az ELTE
BTK HÖK költségvetését, 2007-től 2013-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 10.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel, Hallgatói Hálózat

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #1049 email]

Ha a(z) Eötvös Loránd Tudományegyetem nem a(z)
[ELTE request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Tisztelt ELTE Rektori Titkárság!

Továbbra is nagyon várom a kért adatokat. Ha azok nem érkeznek meg hamarosan, kénytelen leszek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, és állásfoglalásukat kérni az adatok nyilvánosságáról.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Prinz Dániel!

Feltételezzük, hogy levele hangeme azért sikerült kicsit érde(ke)sre, mert nem számolt utána, hogy adatigénylésének határideje 2013. május 10-e. Az olcsó fenyegetés nem való egy adatigénylő levélbe.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

2013.05.07. 15:41 keltezéssel, Prinz Dániel írta:

idézett részek megjelenítése

ELTE Rektori Titkárság, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Prinz Dániel!

Az Ön által kért adatokat azok számossága és terjedelme miatt egy CD
lemezre tudtuk csak kiírni. Kérjük szíves segítségét, hogy milyen postai
címre tudjuk postázni a lemezt.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

2013.05.07. 15:41 keltezéssel, Prinz Dániel írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt ELTE Rektori Titkárság!

Köszönöm válaszukat! A következő postacímre kérem, hogy küldjék a lemezt:

Szakács András
1051 Budapest Arany János utca 15. II lépcsőház 4-es ajtó.

Üdvözlettel:

Prinz Dániel