Az elnöki titkárság hivatalos látogatói 2013. március hónapban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elnöki titkárság látogatóinak listáját 2013. március hónapban (név, küldő szervezet, dátum).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Kovács Ildikó!
 
Kérdésére a Magyar Nemzeti Bank az alábbi választ adja.
 
Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és
hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény
előírja.
 
A fent hivatkozottak alapján azoknak az adatait küldjük meg, akik
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személyként
voltak az MNB elnöki kabinetjének vendégei. A látogatás közérdekből
nyilvános adat, ha közfeladat ellátásával összefüggésben történt. A
magánügyben érkezett látogatókat a lista nem tartalmazza.
 
Csányi Sándor, az OTP Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyuris Dániel, az
OTP Jelzálogbank Zrt elnök-vezérigazgatója, Patai Mihály, az UniCredit
Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, Rik Scheerlinck, a Kereskedelmi
és Hitelbank Zrt. vezérigazgatója, Spéder Zoltán, az FHB Jelzálogbank
Nyrt. igazgatóságának elnöke, Surányi György, a CIB Bank Zrt.
igazgatóságának elnöke, Urbán Zoltán, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese, Wiedner Heinz, a RAIFFEISEN BANK Zrt.
vezérigazgatója, Zolnai György, a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank
Zrt.elnök-vezérigazgatója, Urbán Zoltán, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
vezérigazgató-helyettese, Albert János (vezérigazgató-helyettes, Bank of
China Hitelintézeti Zrt.), Antall Pál (vezérigazgató, Porsche Bank
Hungária Zrt.), Csicsáky Péter (vezérigazgató, Takarékbank Zrt.), Deák
Katalin (vezérigazgató, Credigen Bank Zrt.), Fáy Zsolt (elnök, Magnet
Magyar Közösségi Bank Zrt.), Ferencz Zoltán (ügyvezető igazgató, Banif
Plus Bank Zrt.), Fischer Tamás (igazgatóhelyettes, Oberbank AG), Győri
Csaba (vezérigazgató-helyettes, Magyar Cetelem Bank Zrt.), Hegedüs Éva
(elnök-vezérigazgató, Gránit Bank Zrt.), Kozma András
(elnök-vezérigazgató, Commerzbank Zrt.), Lakatos Antal
(elnök-vezérigazgató, Kinizsi Bank Zrt.), Lukács Mihályné (ügyvezető
igazgató, Hanwha Bank Zrt.), Pohner Anikó (igazgatósági tag, Sopron Bank
Burgenland Zrt.), Szakács Tibor (elnök-vezérigazgató, Széchenyi
Kereskedelmi Bank Zrt.), Gellért Imre (ügyvezető igazgató, Orgovány és
Vidéke Takarékszövetkezet), Illés Zoltán (elnök-vezérigazgató, DUNA
Takarékszövetkezet), Dr. Kiss Endre (elnök-ügyvezető igazgató, Szigetvári
Takarékszövetkezet), Nusser Györgyné (elnök-ügyvezető igazgató, Rajka és
Vidéke  Takarékszövetkezet), Béke László (elnök-ügyvezető igazgató,
Polgári Takarékszövetkezet), Sebestyén István (ügyvezető igazgató, Fókusz
Takarékszövetkezet), Brauer János (elnök-ügyvezető igazgató, Hungária
Takarék Takarékszövetkezet), Móczó István (ügyvezető igazgató, FONTANA
Credit Takarékszövetkezet), Boris Jánosné (elnök-ügyvezető igazgató,
Pátria Takarékszövetkezet), Szabados Tibor (elnök-ügyvezető igazgató,
SAVARIA Takarékszövetkezet), Dr. Hunya Miklós (ügyvezető igazgató, Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet)
 
Üdvözlettel:
 
MNB Kommunikáció
 
Kommunikáció
Tel.: + 36 (1) 428-2752
Fax:  + 36 (1) 429-8000
E-mail: [1][MNB request email]
 
 
Magyar Nemzeti Bank                            Az MNB elsődleges célja
Szabadság tér 8–9.                                az árstabilitás elérése
1054 Budapest                                      és fenntartása.
[2]www.mnb.hu
 
 

idézett részek megjelenítése