Az Ellenőrző albizottság 2001.09.18.-i ülésének jegyzőkönyve

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) 2001.09.18.-i ülésének jegyzőkönyvét, és az ülésen kiosztott dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság, Országgyűlés Hivatala

2 Attachments

Erdélyi Katalin részére

Tisztelt Hölgyem!

Az Országgyűlés Hivatalához intézett közérdekű adat-igénylésre vonatkozó
kérelmének eleget téve csatoltan megküldöm Önnek:

- az Ellenőrző albizottság 2001. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvét,
- az ülésen kiosztott dokumentumot (Tájékoztatás a Sportlétesítmények Rt.
ingatlanértékesítéséről).

Üdvözlettel

Dr. Buksza Zsolt
főtanácsadó

Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Buksza Zsolt!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin