Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az adatigénylés célja annak kiderítése, hogy mennyi pénzt terveznek az adóforintjaimból a magyar demokrácia védelméért legtöbbet tévő szervezetek zaklatására költeni.
Ennek érdekében lérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Jelenleg hány munkatársuk dolgozik az "EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése" című ellenőrzésen (továbbiakban: Ellenőrzés)?
- Terveznek-e további munkatársakat bevonni az Ellenőrzésbe?
- A tervek szerint mennyi ideig fog tartani az Ellenőrzés?
- Az Ellenőrzésben dolgozó munkatársak után havonta átlagosan mennyi kiadása van a Hivatalnak, beleértve a munkabéreket, azok adó- és járulékterheivel, valamint az ezekre eső munkaadói adó- és járulékterheket is?
- Különített-e el a Hivatal pénzügyi keretet az Ellenőrzés céljaira, és ha igen, akkor mekkora összegben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 20.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Kérem, hogy a
http://kimittud.atlatszo.hu/request/az-e...
címen elérhető, késedelemben lévő adatigénylésemet válaszolják meg.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény ("BTK") 220. § (1) alapján
"""
220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol [...]

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
"""

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Magosányi Árpád Úr!

Mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz 2014. június 20-án érkezett közérdekű adatigénylésére dr. Bőcz Sándor kabinetfőnök úr tájékoztatását.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Magosányi Árpád hozzászólt ()

http://index.hu/belfold/2014/09/13/lazar...

"A KEHI elnöke minden héten egy írásos tájékoztatót készít arról, hogy milyen vizsgálatokat folytatnak. Azt jelezte, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően zajlik és szeptember végére, a határidőre le fogja zárni a vizsgálatot, ami az ellenőrzéssel kapcsolatos. "

A válaszban "legalább három hónap" szerepel. Kérdés hogy ha volt határidő megadva, akkor ez a válasz pontos-e?

Érdemes-e most elkérni a heti jelentéseket, vagy azzal fognak jönni, hogy az döntéselőkészítő anyag?

Koller Csaba hozzászólt ()

Szia Árpád,
Ezt a témát tolod tovább, vagy mi a terved? Elkérném a tényleges költségét az akciónak. Ha munkatársakra lebontva nem is áll rendelkezésükre az információ, a teljes ellenôrzés költségét meg kell tudniuk mondani havi bontásban.

üdv,
Csaba