Az EGT és Norvég támogatások ellenőrzésének erőforrásigénye

Az igénylést elutasította a(z) Kormányzati Ellenőrzési Hivatal.

Magosányi Árpád

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az adatigénylés célja annak kiderítése, hogy mennyi pénzt terveznek az adóforintjaimból a magyar demokrácia védelméért legtöbbet tévő szervezetek zaklatására költeni.
Ennek érdekében lérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Jelenleg hány munkatársuk dolgozik az "EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzése" című ellenőrzésen (továbbiakban: Ellenőrzés)?
- Terveznek-e további munkatársakat bevonni az Ellenőrzésbe?
- A tervek szerint mennyi ideig fog tartani az Ellenőrzés?
- Az Ellenőrzésben dolgozó munkatársak után havonta átlagosan mennyi kiadása van a Hivatalnak, beleértve a munkabéreket, azok adó- és járulékterheivel, valamint az ezekre eső munkaadói adó- és járulékterheket is?
- Különített-e el a Hivatal pénzügyi keretet az Ellenőrzés céljaira, és ha igen, akkor mekkora összegben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 20.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Magosányi Árpád

Tisztelt Kormányzati Ellenőrzési Hivatal!

Kérem, hogy a
http://kimittud.atlatszo.hu/request/az-e...
címen elérhető, késedelemben lévő adatigénylésemet válaszolják meg.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény ("BTK") 220. § (1) alapján
"""
220. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol [...]

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
"""

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Magosányi Árpád Úr!

Mellékelten megküldöm a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz 2014. június 20-án érkezett közérdekű adatigénylésére dr. Bőcz Sándor kabinetfőnök úr tájékoztatását.

Tisztelettel:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

idézett részek megjelenítése

Magosányi Árpád hozzászólt ()

http://index.hu/belfold/2014/09/13/lazar...

"A KEHI elnöke minden héten egy írásos tájékoztatót készít arról, hogy milyen vizsgálatokat folytatnak. Azt jelezte, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően zajlik és szeptember végére, a határidőre le fogja zárni a vizsgálatot, ami az ellenőrzéssel kapcsolatos. "

A válaszban "legalább három hónap" szerepel. Kérdés hogy ha volt határidő megadva, akkor ez a válasz pontos-e?

Érdemes-e most elkérni a heti jelentéseket, vagy azzal fognak jönni, hogy az döntéselőkészítő anyag?

Koller Csaba hozzászólt ()

Szia Árpád,
Ezt a témát tolod tovább, vagy mi a terved? Elkérném a tényleges költségét az akciónak. Ha munkatársakra lebontva nem is áll rendelkezésükre az információ, a teljes ellenôrzés költségét meg kell tudniuk mondani havi bontásban.

üdv,
Csaba