Az Edu Ped Zrt-vel kötött szerződések.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Edu Ped Zrt.-vel kötött Mentőápoló, betegkísérő képzésről szóló (bruttó 24 083 400 Ft) szerződést.
Az Edu Ped Zrt.-vel kötött Komplex Kompetenciafejlesztésről szóló (bruttó 39 000 000 Ft) szerződést.
Az Edu Ped Zrt.-vel kötött Konfliktuskezelő tréningről szóló (bruttó 41 400 000 Ft) szerződést.
Illetve a szerződések teljesítési igazolását.
Amennyiben ezt bármi okból nem áll módjukban megtenni, kérem
Szíveskedjenek a szerződés főbb pontjait (mikor kötötték, mekkora
időtartamra, milyen feltételek mellett) ismertetni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 16.

Üdvözlettel:

Nagy Zsófia, Országos Mentőszolgálat

Tisztelt Benkovics József!

Adatigénylésére válaszul mellékelem az alábbi linket, ahol a szerződéseket megtalálhatja.
http://www.mentok.hu/index.php?id=tamop&...

Üdvözlettel,

Győrfi Pál
kommunikációs és pr igazgató
   Országos Mentőszolgálat
          www.mentok.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagy Zsófia!

Válaszát köszönöm! A küldött linken két szerződés tekinthető meg. Érdeklődnék, hogy a Mentőápoló, betegkísérő képzésről szóló (24 083 400 Ft.) szerződést hol nézhetem meg?

Üdvözlettel:

Benkovics József

Nagy Zsófia, Országos Mentőszolgálat

3 Attachments

Tisztelt Benkovics József Úr!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért adatigénylés összege Intézményünk
Önköltségszámítási Szabályzata alapján a mellékelt elszámoló ív alapján
4127,-Ft. Kérjük, hogy a megjelölt összeget az Országos Mentőszolgálat MÁK
10032000-01491687 számú bankszámlaszámára 8 napon belül átutalni
szíveskedjen. Csatoltan küldjük az Ön által kért adatokat egy táblázatban
összefoglalva, továbbá a szkennelt szerződéseket, melyekből a személyes
adatok kitakarásra kerültek.

 

Tisztelettel,

 

 

Nagy Zsófia

kommunikációs szervező

Országos Mentőszolgálat

0620 594 9299

[1][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Benkovics József

Tisztelt Nagy Zsófia!

Az immár egy évvel ezelőtt elküldött adatigénylésemben az alábbi kiegészítés szerepelt:
"Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét."

Biztos vagyok benne, hogy önök nem tájékoztattak előre a felmerülő költségekről. Nem mellesleg az ön által csatolt elszámoló ív engem nem kötelez semmire. Kérem az elszámoló ívről szíveskedjenek hivatalos számlát kiállítani. Felhívom a figyelmét, hogy fenti kérésem nem jelenti fizetési hajlandóságomat! Meglátásom szerint, az önök által felsorolt tételek mint három munkaóra, 27% szociális hozzájárulás, elfogadhatatlanok.Csakúgy, mint a másolt oldal 46 forintos költsége.

Üdvözlettel:

Benkovics József