Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen formában került sor a 1176/2024. (VI. 20.) Korm. határozattal elfogadott antiszemitizmus elleni nemzeti stratégia társadalmi véleményeztetésére, különös tekintettel a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 35. § (2) b) pontjára, amely szerint a szakpolitikai stratégia tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; ill. a 16. § (1) pontjára, amely szerint a tervezetet közzé kell tenni és biztosítani kell, hogy bárki digitális formában véleményezhesse azt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 21.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján 2024. június 21-én közérdekű adatigénylést terjesztettem elő az antiszemitizmus elleni nemzeti stratégia társadalmi véleményezése kapcsán.

Az adatigénylés teljesítésére a jogszabályban megadott 15 napos határidő letelt, ám adatigénylésemre a mai napig nem érkezett választ. Kérem az adatigénylés mielőbbi teljesítését.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. július 9.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Melléklet

 

 

Dombos
Tamás                                                                     
Ikt.: JHÁT-PDF/332/2024.

részére                                                                                  
Tárgy: közérdekű adatigénylés

Háttértársaság                                    

   

 

                                                                   

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
milyen formában került sor a 1176/2024. (VI. 20.) Korm. határozattal
elfogadott antiszemitizmus elleni nemzeti stratégia társadalmi
véleményeztetésére, különös tekintettel a kormányzati stratégiai
irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 35. § (2) b)
pontjára, amely szerint a szakpolitikai stratégia tervezetét társadalmi
véleményezésre kell bocsátani; ill. a 16. § (1) pontjára, amely szerint a
tervezetet közzé kell tenni és biztosítani kell, hogy bárki digitális
formában véleményezhesse azt.”

 

Az Antiszemitizmus Elleni Nemzeti Stratégia elfogadását hosszantartó és
széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg vallási, szakmai és civil
szervezetekkel. A Jogegyenlőségért Felelős Tematikus Munkacsoport is
tárgyalta a stratégiát, ezt igazolja a 2024. február 21-i ülés
emlékeztetője, mely az alábbi linken elérhető:

[1]https://emberijogok.kormany.hu/download/....

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

                                                                  
Tisztelettel:      

             

                                                                                                            Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
1. https://emberijogok.kormany.hu/download/...