Amiház Kft által megnyert közbeszerzési pályázatok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az Amiház Kft (Adószám: 22934222-2-41) megalapítása óta milyen jogcímen és milyen értékben nyert közbeszerzéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Titkárság, Közbeszerzési Hatóság

3 Attachments

Tisztelt Kovács Ákos Úr!

Csatolt mellékletben küldöm a Közbeszerzési Hatóság főtitkárának levelét és annak mellékleteit.

Tisztelettel:

Dr. Bálint Katalin
titkárságvezető
Közbeszerzési Hatóság

H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
[email address]
T:
+36 1-882-8501
F:
+36 1-882-8503

idézett részek megjelenítése