Tisztelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2016-os állami reklámpiaci költésekre vonatkozó adatait médiatípusra (print, tévé stb.) és egyes médiavállalatokra (ügynökség és médium feltüntetésével) összegszerűen lebontva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 1.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel
http://24.hu/media

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Tárgy: válasz közérdekű adatigénylésre Iktatószám: NKOH/2 -157 (2017)

Szalay Dániel
részére

Tisztelt Uram!

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozással terjesztett elő közérdekű adatigénylést.

Adatigénylésében kérte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal „2016-os állami reklámpiaci költésekre vonatkozó adatait médiatípusra (print, tévé stb.) és egyes médiavállalatokra (ügynökség és médium feltüntetésével) összegszerűen lebontva”.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2016 évben nem teljesített kifizetést az Ön által megjelölt feladatra vonatkozóan.

Budapest, 2017. március 16.

Üdvözlettel,
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal!

Tudomásom szerint az NKH feladata - ezt jogszabály rögzíti - a kormányzati reklámok intézése, kezelése. Ebből kifolyólag értetlenül állok az előtt, hogy a közérdekű adatigénylésemet, mely az állami reklámköltésekre vonatkozott, válasz nélkül hagyták, a kért közadatokat nem biztosították, így nem közölték, hogy mire, kinek, hová, milyen arányban folyt el az NKH által kezelt pénz.

Kérem szíveskedjenek az állami reklámköltésekre vonatkozó adatokat haladéktalanul megküldeni, illetve pontosítani, hogy ezeket miért nem adták át?

Köszönettel várom válaszukat.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Tisztelt Uram!

A 2017. március 16-án a Nemzeti Kommunikációs Hivatalhoz megküldött, pontosított adatigénylését köszönettel vettük.
Előző tájékoztatásunk azon a feltételezésen alapult, hogy Ön a Nemzeti Kommunikációs Hivatal reklámköltéseire vonatkozó adatokat kéri megküldeni, amelyre vonatkozó válaszunkat továbbra is fenntartjuk. A lenti pontosításra figyelemmel azonban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontjában írtak szerint a Hivatal feladata az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó beszerzési igények összehangolása.
E feladatának végrehajtása érdekében a Hivatal a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében közbeszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy közbeszerzési szerződést köthet.
A Hivatal a 2015. augusztus 10-én, majd ennek kimerülését követően a 2016. november 25-én megkötött keretmegállapodás alapján folytatott, illetve folytat le a verseny újranyitásával közbeszerzési eljárásokat, amelyek adatait a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak megfelelően a „Tájékoztató az eljárás eredményéről a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén” című hirdetményekben negyedévente teszi közzé. Ezek az adatok a Közbeszerzési Hatóság honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/ker... linkre kattintva, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ajánlatkérőként történő megadásával érhetők el.
Szintén itt érhetőek el az egyéb közbeszerzési eljárások, amelyeket a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal folytat le az érintett szervezetek nevében és javára eljárva.

A keretmegállapodás alapján a verseny újranyitásával lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen kötött egyedi, illetve keretszerződések, valamint az egyéb közbeszerzési eljárások alapján kötött közbeszerzési szerződések az érintett szervezetek és a nyertes ajánlattevő között jöttek létre, így a Hivatal nem minősül az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelőnek, tehát nem tud adatot szolgáltatni a "2016-os állami reklámpiaci költésekre vonatkozó adatokról médiatípusra (print, tévé stb.) és egyes médiavállalatokra (ügynökség és médium feltüntetésével) összegszerűen lebontva”.

Üdvözlettel,
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

idézett részek megjelenítése