Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Hivatali idejükben látogatták-e az alább felsorolt
alkalmazott(ak) a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényeit?

2. A felsorolt alkalmazott(ak) munkaszerződését.

3. Részletes kimutatást arra vonatkozóan, hogy az alkalmazott(ak) Tusványos-látogatásával kapcsolatban milyen kiadásai voltak az BGA-nak (pl. utazási- és szállásköltség, napidíj/költőpénz, honorárium stb.).

1, Kántor Zoltán (igazgató, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest)

2, Szentgyörgyi Zoltán (osztályvezető, Kiemelt Támogatások Osztálya, BGA Zrt.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Kálmán Mihály!

 

Csatoltan megküldöm a 2013. augusztus 3-án kelt közérdekűadat igénylésére
rendelkezésre bocsátható információkat a levelében megjelölt kollégák
tekintetében (Kántor Zoltán, Szentgyörgyi Zoltán) .

 

1. Levelében felsorolt alkalmazott(ak) részt vettek a Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényein.

   

2. A felsorolt alkalmazottak munkaszerződését személyes adat-tartalmuk
miatt nem áll módunkban közzétenni.

    

3. Csatolt mellékletben rendelkezésére bocsátjuk a nevezett alkalmazottak
 Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényein való
részvételével kapcsolatban a BGA Zrt-nek felmerült költségeinek részletes
kimutatását.

    

Amennyiben tájékoztatásunkat nem tartja megfelelőnek, az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
szerinti jogorvoslattal élhet.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Barna Kornél dr.!

Köszönöm válaszát. Kérem, hogy a személyes adatok kitakarásával küldje meg számomra a munkaszerződéseket, illetőleg tájékoztasson az említett alkalmazottaknak a BGA vagy az NPKI által biztosított fizetés mértékéről.

Üdvözlettel:

Kálmán Mihály

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Uram,

az Ön által kért információk az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatok, azokról - a korábban teljesített adatközlésen túl - nem áll módunkban tájékoztatást adni.

Üdvözlettel:

dr. Barna Kornél
jogtanácsos
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Tel.: +36-1-795-36-25

idézett részek megjelenítése