Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Goncsarov Cseperke, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola igazgatói pályázatának eredménytelensége

We're waiting for Goncsarov Cseperke to read a recent response and update the status.

Goncsarov Cseperke

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola vezetői posztjára kiírt pályázatokat
- elutasító levél másolatát,
- a pályázatot eredménytelennek nyilvánító eredeti dokumentum másolatát az indokolással együtt.

Amennyiben nem született indokolás, kérem, hogy tájékoztasson annak pontos okáról.

A dokumentumokból a pályázók és ügyintézők nevét kérem, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdésére tekintettel ne tegyék felismerhetetlenné. Gondáné Pál Ildikó neve pedig a pályázattal kapcsolatban már nyilvánosságra került, így annak megismerése nem sérti az érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogát.

Amennyiben a fenti adatokat nem az EMMI kezeli, kérem, hogy nevezze meg az adatokat kezelő közfeladatot ellátó szervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 14.

Üdvözlettel:

Goncsarov Cseperke

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Attachments

38658-2/2015/JISZOC
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Tájékoztatom, hogy a mellékletként megküldött táblázat az eredeti dokumentumról történt szkennelés miatt kissé nehezen olvasható, azonban 200%-os nézetben, valamint nyomtatásban jól látható a tartalma.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
Telefon: 795-6661
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Goncsarov Cseperke, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.